Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

RÅ står bakom straffsänkning på grund av medverkan i utredning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-07 10:50
Foto: Åklagarmyndigheten och Carl Johan Erikson

Två personer som dömts för brott har av både tingsrätt och hovrätt fick sina straff sänkta eftersom att de medverkat till att brotten kunde klaras upp.
De båda har nu har överklagat till Högsta domstolen och vill ha ännu större reducering av straffet – något som riksåklagaren inte motsätter sig.

De två personerna dömdes för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott i såväl tings- som hovrätten. Båda domstolarna kom fram till att brottslighetens allvar motsvarade sex års fängelse, men bland annat eftersom männen berättat för polisen om brotten, och på så sätt bidragit till att de kunde klaras upp, fick de nedsättning av fängelsestraffen, i hovrätten med 10 respektive 12 månader.

Möjligheten till straffreducering för en dömd som lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för att utreda ett brott infördes i brottsbalken 2015.

Ville ha ytterligare nedsättning

De båda männen överklagade dock hovrättsdomen till Högsta domstolen och ville ha ytterligare nedsättning av fängelsestraffen, eftersom de menar att hovrätten inte har beaktat alla förmildrande omständigheter.

Och i en svarsskrivelse motsätter sig Riksåklagaren inte ett lägre straff.

– Om det ska vara ett reellt incitament att medverka i utredningar och bidra till att brott klaras upp måste straffnedsättningen vara ganska påtaglig. I fall som det här bör enligt min uppfattning nedsättningen normalt vara cirka 30 procent, vilket i det nu aktuella fallet skulle motsvara en nedsättning med cirka två år, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

HD prövar

Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp målet till prövning.

Den 1 juli i år infördes en ny bestämmelse i brottsbalken som innebär att man kan få straffrabatt inte bara om man berättar om sin egen brottslighet utan också om brott som begåtts av andra personer.

– Högsta domstolens bedömning i frågan om hur stor straffnedsättning det kan bli i olika fall kommer att ha bäring även på den nya lagstiftningen, säger Katarina Johansson Welin.


Dela sidan:
Skriv ut: