Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

RÅ överklagar friande morddom till Högsta Domstolen

Nyheter
Publicerad: 2021-10-05 10:58
Foto: TT

Den 24-årige mannen dömdes i tingsrätten för mord, men friades helt i Hovrätten – trots att hans dna hittats på brottsplatsen.
Nu överklagar Riksåklagaren den friande domen till HD.
– Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh.

Det var i början av oktober förra året som en 25-årig man sköts ihjäl med flera skott vid en busshållplats i Märsta utanför Stockholm. Senare kom en 24-årig man att åtalas misstänkt för mord.

På en övervakningsfilm från bussen som stannat vid hållplatsen syntes en gärningsman i en grön jacka med huva uppdragen över huvudet som rör sig
mot 25-åringen och såg ut att skjuta honom med ett pistolliknande vapen. Enligt ett vittne kom gärningsmannen körande till platsen på en elsparkcykel – vilken denne också lämnade platsen med. Åtta patronhylsor av samma sort som de som målsäganden sköts ihjäl med.

DNA och tändsatspartiklar hittade på jacka och hylsor

Den åtalade 24-åringen nekade till någon som helst inblandning i mordet och hävdade att han ätit lunch med en vän vid tiden för gärningen. Tingsrätten ansåg dock att detta påstående kunde motbevisas och slog fast att han saknade alibi vid gärningstillfället.
Samtidigt kunde konstateras att 24-åringens DNA fanns på patronhylsor från brottsplatsen. På en av hylsorna fanns dock också DNA från den skjutne 25-åringens flickvän, vilket enligt tingsrätten belyste risken för kontamination – men inte i övrigt påverkade bevisvärdet av 24-åringens DNA på
hylsor från brottsplatsen.

Hemma hos 24-åringen hade Polisen dessutom hittat en grön jacka som skulle visa sig ha blodbesudlingar från den mördade 25-åringen och tändsatspartiklar. Mannens försvarare ansåg att man kunde utesluta att detta var samma jacka som syntes på övervakningsbilderna, men tingsrätten ansåg att likheterna mellan gärningsmannens jacka och jackan som fanns i 24-åringens lägenhet var tydliga.
Sammantaget ansåg tingsrätten att fynden av DNA och tändsatspartiklar talade ”mycket starkt” för att 24-åringen är gärningsmannen.

Tingsrätten ansåg att den bevisning som presenterats ledde till att ”ingenting talar för att (24-åringen) inte skulle vara skyldig” trots att inget motiv hade bevisats. Han dömdes därför för mordet, och andra brott, till livstids fängelse.

Jackan användes vid mordet

Men hovrätten gjorde en helt annan bedömning.
De konstaterade att inget av vittnena pekat ut 24-åringen som skytten samt att det saknades bevisning som direkt styrkte att denne var 24-åringen.
Hovrätten konstaterade också att det, bortsett från patronhylsorna, inte fanns några spår av mördaren på brottsplatsen samt att 24-åringen, som greps månader efter gärningen, inte agerat på något sätt som knyter honom till denna. Han saknade dessutom motiv.

Frikändes helt

Det fanns enligt Hovrätten en rad invändningar mot slutsatsen att 24-åringen är gärningsmannen. Exempel på sådana är att han kan hanterat ammunitionen, där hans DNA återfunnits, innan skjutningen. Att han umgås med kriminella personer som vistats i lägenheten där jackan återfanns är, enligt hovrätten, också problematiskt. Till detta läggs också att 24-åringens DNA hittats endast på kragens högra sida ”och inte på de övriga ställen som NFC undersökt och som NFC betecknar som karaktäristiska för en person som bär en jacka att lämna DNA på, närmare bestämt insidan av nackpartiet och högerärmens mudd”.

Hovrätten fäste särskild vikt vid att andra personers DNA hittats på jackan, dels
på kragens högersida, dels på insidan av nackpartiet och högerärmens mudd. Enligt NFC:s yttrande har det inte varit möjligt att utvärdera vilka andra personers DNA som det rör sig om. Fynden av andra personers DNA på jackan talar dock för att andra, okända, personer burit jackan.

Mot bakgrund av detta ansåg hovrätten inte att bevisningen räckte för att det skulle vara ställt utom rimligt tvivel att 24-åringen var mördaren då en alternativ gärningsman ”inte kan anses praktiskt taget utesluten. Han frikändes därför från mordåtalet.

”Ska göra sammanvägd bedömning”

Men nu vill alltså Riksåklagaren att målet prövas i Högsta Domstolen.
– Sådana här brott utförs ofta hastigt och av maskerade gärningsmän. Det innebär att vittnen och målsäganden sällan har möjlighet att lämna detaljerade berättelser som kan leda till att gärningspersonen identifieras. Det har vi sett exempel på i flera fall under senare år. Och även om det finns vittnesiakttagelser är det vanligt att personerna inte vill medverka i utredningarna. Av det skälet är det särskilt viktigt att domstolarna får vägledning kring hur bevisning ska värderas. Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh.


Dela sidan:
Skriv ut: