Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

PWC: De mindre familjeföretagen är hårt drabbade av pandemin

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 08:25
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Många familjeföretag har drabbats hårt av minskade intäkter till följd av pandemin och allra värst har det varit för de minsta företagen. Det visar PwC:s internationella rapport Family Business Survey 2021.
Rapporten visar även att familjekonflikter är vanliga inom många av företagen och att en stor del brottas med en digital omognad.

Många familjeföretag har drabbats hårt av minskade intäkter till följd av pandemin och allra värst har det varit för de minsta företagen. Stora förändringar väntar nu där många av företagen tror att en extern part tar över verksamheten under de närmaste åren. Det visar PwC:s internationella rapport Family Business Survey 2021.

– Värst har pandemin slagit mot de mindre familjeföretagen där 49 procent uppger en minskad försäljning, berättar Pontus Tonning, ansvarig för området familjeföretag på PwC och fortsätter;

– Inte oväntat så är det hotell- och upplevelsebranschen som har drabbats allra hårdast och där hela 84 procent uppger en minskad försäljning. Därefter följer fordonsbranschen (64 procent) samt underhållning och media (63 procent). 

Många generationsskiften på gång

Nu väntar stora förändringar för många familjeägda företag. Dels signalerar företagen om att många generationsskiften är på gång. Enligt undersökningen så kommer 35 procent av första till tredje generationens familjeföretag att överlämnas till nästa generation under de kommande fem åren.

Samtidigt säger 31 procent av de familjeägda företag som idag helt kontrolleras av familjen, att de kommer att drivas av en extern part inom loppet av fem år. 

– Med tanke på de förändringar som är på gång är det oroande att så få som 30 procent av företagen menar att de har en gedigen och dokumenterad successionsplan på plats, säger Pontus Tonning. 

2022 väntas bli ett expansionsår

Trots motgångarna så ser framtiden ändå ljusare ut i ett längre perspektiv och efter en dyster utveckling i närtid så ligger tillväxtplanerna redo för de kommande åren.

– 2022 väntas bli ett expansionsår då hela 86 procent av familjeföretagen ser tillväxt framför sig. Det här är då till och med i nivå med de 84 procent som såg samma utveckling i undersökningen 2018, berättar Pontus Tonning. 

När det gäller framtida utveckling så visar rapporten att expansion till nya marknader och kundgrupper hamnar i topp, vilket ses som prioriterat av 55 procent under de kommande två åren. Att förbättra den digitala utvecklingen nämner 52 procent och 50 procent ska fokusera på nya produkter och tjänster. 

– Eftersom bara 38 procent känner att de har en stark digital kapacitet så är det logiskt att utvecklingen behöver accelereras här. Det som är dystert när det gäller prioriteringar är att endast 16 procent av familjeföretagen uppger att de ska fokusera på ökat engagemang inom hållbarhet och bara 15 procent att de ska fokusera på att minska egen koldioxidpåverkan, säger Pontus Tonning. 

Konflikter härjar inom familjeföretagen

Resultaten visar även att konflikter är vanliga inom familjeföretagen, vilket 40 procent av familjeföretagen anger. 

– De allra flesta försöker lösa konflikterna inom familjesfären och bara 12 procent använder utomstående tredje part, vilket kan förklara att konflikterna dessvärre ofta blir långvariga, avslutar Pontus Tonning. 


Dela sidan:
Skriv ut: