Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

PWC: Allt fler incitamentsprogram i börsbolagen kräver prestation

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 09:01
Foto Fredrik Persson / SCANPIX / Kod 75906

Under 2022 ökade intresset för prestationsaktier avsevärt och det beslutades om 63 nya prestationsaktieprogram. För första gången sedan 2005 är den här varianten nu vanligare än aktiesparprogrammen. Det visar PwC:s studie av incitamentsprogram i börsbolag.

77 procent av de större och medelstora bolagen på Stockholmsbörsen omfattades av aktierelaterade incitamentsprogram under 2022. Det uppger PWC som har genomfört sin återkommande studie av incitamentsprogram i börsbolag, som genomförts i drygt 20 år.

Studien visar att intresset för aktierelaterad ersättning är fortsatt högt och flera nya trender är tydliga. En förändring är att allt fler aktieprogram kräver någon form av prestation för att de ska lösas ut. Fler program lyfter även in hållbarhet som ett villkor.

– Vi kan konstatera att antalet företag med aktierelaterad ersättning är rekordhögt. Hela 383 bolag har under året lagt fram förslag om att införa aktiebaserade incitamentsprogram. Det är en ökning med mer än 150 procent på fem år, berättar Magnus Lidén, som är ansvarig för studien på PwC.

Aktieprogrammen har ökat under 20 år

När studien startade 2002 var optionsprogram vanligast förekommande på de svenska börslistorna. Successivt har dock aktieprogrammen ökat i popularitet och då särskilt bland bolag på Mid Cap- och Large Cap-listorna. 

– Under 2022 ökade intresset för prestationsaktier avsevärt och det beslutades om 63 nya prestationsaktieprogram. För första gången sedan 2005 är den här varianten nu vanligare än aktiesparprogrammen. Det finns flera skäl till den här utvecklingen, men sannolikt handlar det till stor del om påverkan av internationella trender, menar Magnus Lidén.

Hållbara prestationsvillkor

Under senare år har studien visat på ett ökat intresse för så kallade icke-finansiella prestationsvillkor som relaterar till hållbarhet. Den här utvecklingen gäller både för sociala och miljömässiga prestationsvillkor, och i årets studie utgör de cirka 10 procent av villkoren. 

– Exempel på prestationsvillkor kopplade till hållbarhet är koldioxidutsläpp, försäljning av hållbarhetsmärkta varor och jämställdhet bland medarbetare. Eftersom hållbarhet blir allt viktigare för bolagen, så tror vi på en ökning av de här formerna av prestationsvillkor framöver, säger Magnus Lidén. 

Riktar sig mot ledande befattningshavare

Studien visar att 78 procent av programmen riktar sig till någon av kategorierna ledande befattningshavare, nyckelmedarbetare, vd eller styrelsemedlem. Samtidigt vänder sig nu så få som 21 procent av programmen till samtliga medarbetare i verksamheten.

– Trenden går mot fler program men att färre medarbetare får vara en del av dem. Vi ser en minskning från föregående år med åtta procentenheter. Som jämförelse var andelen program riktade till samtliga anställda så stor som 62 procent när vi drog igång undersökningen år 2002, avslutar Magnus Lidén. 


Dela sidan:
Skriv ut: