Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Pröva ensamkommandes asylansökningar tidigare – det skulle minska behovet av åldersbedömningar”

Debatt
Publicerad: 2017-10-13 10:01

DEBATT – av advokaten Anna Ekvall

 

Den 27 februari i år skrev jag i en debattartikel i Dagens Juridik att många asylsökande ensamkommande ungdomar kommer hinna fylla 18 år innan deras ansökningar prövas och att ungas asylprocess är sårbar för förändringar.

Sårbarheten berodde till stor del på de långa väntetiderna hos Migrationsverket och det stora trycket på asylenheterna runt om i landet. Vidare skrev jag att ungdomarna inte har råd att vänta på asylbeslutet.

Vid den tiden väntade strax över 19 000 barn på sina asylbeslut och Rättsmedicinalverket (RMV) stod inför att påbörja utförandet av medicinska åldersbedömningar på flera av dem. Det kunde röra sig om 3 000 upp till 14 000 ungdomar som kunde bli föremål för åldersutredning.

I mars hade RMV tryckt på startknappen för den nya ordningen där Migrationsverket stod som beställare av de medicinska åldersbedömningarna. Men även om arbetet med åldersutredningarna officiellt hade påbörjats kunde jag konstatera att det sannolikt skulle dröja länge innan vid kunde se några resultat av den nya ordningen.

Den unge skulle först tillsammans med sin gode man lämna sitt samtycke till åldersbedömningen genom undertecknande av en blankett som förmedlades av Migrationsverket. Och det var sannerligen inte lätt för den ungdomen att säga nej till en åldersbedömning.

Inte förrän under sommaren kunde vi mottaga de första utlåtandena från RMV och vi kan nu se att med den femgradiga sannolikhetsskala som används så hamnar 3 415 av de 4 107 ungdomar som RMV hittills utfärdat utlåtanden för på säkerhetsnivå 3, bedömningen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre, RMV 2017-09-04.

Med dagens kunskapsläge kan man inte nå upp till de två översta säkerhetsnivåerna på skalan, vilket innebär att bedömningen talar för att den unge är 18 år eller äldre, är den första säkerhetsnivån som kan säkerställas. Den säkerhetsnivån har en felmarginal på 10 procent.

Motsvarande 10 procent av de asylsökande ungdomarna kan alltså komma att felbedömas utifrån rådande kunskapsläge.

Med de handläggningstider som finns i dagsläget närmar sig många ungdomar myndighetsdagen när Migrationsverkets beslut kommer, trots att det när asylansökan gjordes var långt kvar.

Deras födelsedag skrivs upp med kanske bara några dagar, efter att den medicinska åldersbedömningen talat för att de är 18 år eller äldre, för att bli samma dag som Migrationsverkets beslutsdag. Många ungdomar får avslag på sina asylsökningar.

En tidigare prövning av ensamkommande ungdomars asylansökningar skulle onekligen leda till att behovet av medicinska åldersbedömningar minskar och att fler asylsökande ungdomar får stanna i Sverige. Detta skulle i sin tur kunna leda till att vi kommer till rätta med många av de problem som asylsökande ungdomarna tampas med under den långa väntan och efter avslaget, såsom psykisk ohälsa och oförmåga att slutföra studier och komma ut i arbetslivet.

Ny lagstiftning och praxis på asylrättens område, som kommit till för de unga, skulle få en större tillämpning i praktiken.

 

Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige eller som berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: