Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad döms för misshandel efter diskbråk

Processrätt
Publicerad: 2022-08-01 09:52
Foto: anders Wiklund / TT

En tidigare friad man döms till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha misshandlat sin ex-fru.
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten det klarlagt att händelseförloppet gått till på det sätt som målsäganden beskrivits – och att journalanteckningar och vittnesuppgifter stöder målsägandens version.

Mannen, som är i 30-årsåldern, åtalades för misshandel av sin ex-fru och påstods ha slagit henne flertalet gånger och dessutom kastat henne i golvet.

Paret hade haft flera konflikter och bestämt sig för att skilja sig. De hade också flyttat isär, men vissa omständigheter gjorde att de vid tidpunkten för det påstådda brottet återigen bodde ihop.

Vid det aktuella tillfället hade det uppstått en konflikt om disken i hemmet där mannen och kvinnan skrikit på varandra och kvinnan hade sedan lämnat lägenheten. Vad som inträffade innan kvinnan lämnade lägenheten har parterna dock haft helt skilda uppfattningar om.

Friades i tingsrätten

Enligt kvinnan hade hon och den åtalade mannen knuffat varandra flera gånger innan mannen sedan slagit henne uppskattningsvis 15–20 gånger och kastat henne i golvet ute i bostadens hall. Hon påstod sig också ha mottagit flera slag efter att ha kastats ned i golvet. Mannen har å sin sida uppgett att kvinnan först slagit honom i tinningen och att han efter det rest sig upp och puttat henne ut i hallen. Enligt honom hade målsäganden ljugit om händelseförloppet eller fått för sig att det gått till på det sätt som hon beskrivit.

Tingsrätten tog i beaktande att parterna genomgick en separation samt att de tidigare bråkat vid upprepade tillfällen. Därför skulle det ställas ”förhållandevis höga krav” på den bevisning som åberopades utöver målsägandens vittnesmål.

Enligt tingsrätten stämde kvinnans uppgifter om en relativt omfattande misshandel inte överens med de ”förhållandevis lindriga fynd” som beskrivits i de journalanteckningar som åberopats. Dessa skulle, enligt tingsrätten, kunna förklaras av en knuff och fynden ansågs inte ha någon nämnvärd betydelse. Inte heller det vittne som fått händelseförloppet berättat för sig av målsäganden ansågs ge något starkare stöd för åtalet då vittnets uppgifter exempelvis kunde ha färgats av vad målsäganden berättat för henne. Sammantaget ansågs inte åklagarens bevisning tillräckligt stark och mannen friades från misshandelsåtalet.

Oenig tingsrätt

Rättens ordförande och en nämndeman var dock skiljaktiga och ville fälla mannen.

Enligt de skiljaktiga ledamöterna kunde skadorna som nämns i journalanteckningarna inte förklaras av det händelseförlopp som beskrivits av den åtalade mannen. Den knuff han beskrivit kunde enligt de skiljaktiga ”svårligen ha gett upphov till den smärta och de skador” hos målsäganden som journalanteckningarna och vittnet beskrivit.

Får villkorlig dom och samhällstjänst

Domen överklagades till hovrätten, som nu dömer mannen för misshandel. Hovrätten ansluter sig till de skiljaktigas mening och anser det utrett att misshandeln gått till på det sätt som åklagaren beskrivit.

Domstolen anser att straffvärdet för gärningen motsvarar en månads fängelse och beaktar då att gärningen föregåtts av ”viss provokation” från målsägandens sida. Domstolen anser dock att det finns förutsättningar att döma ut en icke frihetsberövande påföljd – och mannen döms till villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
misshandelfriaddöms

Dela sidan:
Skriv ut: