Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad döms för att ha medfört knogjärn till tingsrätten

Processrätt
Publicerad: 2022-07-27 10:37
Foto: Johan Nilsson / TT

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och fäller en kvinna för brott mot knivlagen.
Detta sedan hon medtagit en nyckelring i form av ett knogjärn i samband med att hon skulle vittna vid tingsrätten.
Enligt hovrätten har hon agerat oaktsamt och det har inte förelegat någon särskild risk att knogjärnet skulle komma till brottslig användning – påföljden kan därför stanna vid penningböter.

Kvinnan åtalades för att ha haft ett knogjärn med sig när hon besökte Falu tingsrätt för att vittna i slutet av november förra året.

Hon stoppades i domstolens säkerhetskontroll när personal upptäckt att hon hade det aktuella knogjärnet med sig.

Formad som en katt

Kvinnan har uppgett att det var hennes nyckelring som visade sig vara ett knogjärn. Hon såg det som en nyckelring som var gjord i ett hårt och fast material och formad som en katt. Hon hade inte haft en tanke på att den kunde utgöra något våldsamt och blev mycket förvånad när hon stoppades. Hon hade ingen tanke på att man skulle kunna använda den till annat än en nyckelring – och om hon hade tänkt använda den till något annat hade hon aldrig tagit med sig den till tingsrätten. I efterhand förstår hon dock att det går att stoppa in fingrar i de två hålen ”och att kattens öron då skulle bli vassa”.

Tingsrätten konstaterade att det faktum att föremålet i gärningsbeskrivningen benämns som ett knogjärn inte medför att att det är att betrakta som sådant. Enligt tingsrätten framgick inte annat av utredningen än att det rörde sig om ett cirka fem centimeter brett föremål som anträffades på kvinnans nyckelknippa. Enligt tingsrätten framgick inte vilket material föremålet var gjort av eller vad föremålet vägde och det gick -mot den tillgängliga utredningen och kvinnans uppgifter – inte att dra slutsatsen att det rörde sig om ett föremål som är ägnat att användas vid brott mot liv och hälsa.

Kvinnan friades därför från åtalet. Tingsnotarien och en nämndeman var dock skiljaktiga och ville fälla den åtalade kvinnan.

Döms i hovrätten

Åklagaren överklagade domen till hovrätten – som nu dömer kvinnan för brott mot knivlagen. I hovrätten hade åklagaren åberopat fler bilder på föremålet samt även jämförelsebilder av annat knogjärn.

Hovrätten instämmer nu i de skiljaktigas bedömning och konstaterar att föremålet är ett knogjärn som är ägnat att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa samt att kvinnan har innehaft knogjärnet på allmän plats och att innehavet inte kan anses ha varit befogat.

När det gäller uppsåtsfrågan anser hovrätten att det faktum att knogjärnet också har ett användningsområde i form av nyckelring inte förändrar dess karaktär av knogjärn. Föremålets utseende gör också att den som innehar det enligt hovrätten borde ha insett att det var ett knogjärn.

Kvinnans uppgifter kan samtidigt inte lämnas utan avseende och det anses inte visat att hon haft uppsåt till att inneha ett knogjärn. Inte heller har det förelegat någon särskild risk att knogjärnet skulle komma till brottslig användning. Hon har dock agerat oaktsamt och gärningen kan inte anses ringa. Hon döms därför till penningböter.


Dela sidan:
Skriv ut: