Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Spelade hög musik i 100 meter – döms till böter

Processrätt
Publicerad: 2022-07-26 07:32
Foto Anna Eriksson SCANPIX/TT

Mannen spelade mycket hög musik i en personbil som kört i centrala Torsby, under en tid på dygnet då det kan antas att boende i närheten försökte sova.
Med hänsyn till tid och plats för gärningen samt musikens varaktighet och intensitet, dömdes mannen till 1 000 kronor i penningböter för förargelseväckande beteende.

En 22-årig man åtalades vid Värmlands tingsrätt för förargelseväckande beteende. 

Enligt åklagaren hade mannen fört oljud genom att han nattetid på allmän plats spelade hög musik under färd med personbil. Händelsen inträffade i september förra året i Torsby.

Röde sig om 100 meter

22-åringen förnekade gärningen. Han förklarade att han, tillsammans med några andra, åkte i sin brors bil till Torsby. De åkte mot centrum och han fick en telefon stäckt till sig. Någon i bilen bad honom att sätta på en låt, vilket han gjorde. Det var cirka 100 meter från att de började spela musik tills de kom in i en rondell. Polisen stod i anslutning till rondellen. Han uppgav för polisen att det var han som hade telefonen och styrde musiken. Han mindes inte hur högt de spelade och hade inte en tanke på att han kunde ha begått något brott. 

Ett vittne uppgav under ed att musiken som spelades var väldigt hög, något som den tilltalade inte bestred. Tingsrätten bedömde därför att det var fråga om en mycket hög ljudvolym. Det var dock inte visat att musiken spelades under någon längre tidsperiod. Det var bara visat att den spelades en kort sträcka på drygt 100 meter. Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att gärningen inte var att bedöma som ett förargelseväckande beteende. Åtalet ogillades därför. 

Två ledamöter var skiljaktiga i avgörandet och ansåg att mannen skulle dömas i enlighet med åtalet. 

Hovrätten pekar på tid och plats

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att åtalet skulle bifallas och att påföljden skulle bestämmas till penningböter. 

Hovrätten konstaterar att vilka gärningar som är ägnade att väcka förargelse hos allmänheten och därmed omfattas av straffansvar för sådant brott beror på tid, plats och övriga omständigheter. I det här fallet har mycket hög musik spelats i centrala Torsby under en tid på dygnet då det kan antas att boende i närheten försöker sova. Det är vidare utrett att bilen framfördes medan musiken spelades omkring 100 meter innan den stoppades i en poliskontroll. 

Med hänsyn till vad som framkommit om tid och plats för gärningen samt musikens varaktighet och intensitet anser hovrätten att gärningen är att bedöma som förargelseväckande beteende. Åtalet är därmed styrkt. Påföljden ska avslutningsvis bestämmas till penningböter 1 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
förargelseväckande
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: