Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ringa tjänstefel när polis körde på cyklist – frias i hovrätten

Processrätt
Publicerad: 2021-11-17 09:27

Det var fråga om ringa tjänstefel när en polisman tillsammans med en kollega tog upp jakten på en cyklist som skjutsade en kompis.
Polismannen frikänns också från åtalet om vållande till kroppsskada då cyklistens skador var ringa.

En 20-årig man skjutsade en annan 21-årig man på en elcykel när de upptäcktes av två polisaspiranter i en polisbil och stoppades. De steg av cykeln och började promenera men steg på igen när de trodde att poliserna var utom synhåll.

Men poliserna började då ta upp förföljandet av cykeln och kom upp jämsides när cykeln av någon anledning vinglade till och kollision uppstod med polisbilen. Både 20-åringen och 21-åringen uppger sig ha fått smärre skador höften, knä, fot rygg och ben.

Den polisman som åtalades för vållande till kroppsskada och tjänstefel uppgav under förhöret att syftet med att lägga sig jämsides var att med handen ta tag i passageraren och bromsa in för att få cykeln att stanna men detta minns han inte under huvudförhandlingen.

Olycka uppstod

Då den brottslighet som polismannen avsåg att lagföra var ringa ligger det, enligt Linköpings tingsrätt, i den allmänna proportionalitetsbedömningen att förföljandet inte fick medföra några större risker. Oavsett hastighet har polisaspiranten  legat så nära cykeln att han tagit en oproportionerlig risk för en allvarlig olycka.

Polisbilen har också sammanstött med cykeln och en olycka uppstått, vilken kunnat undvikas om ett större säkerhetsavstånd hållits. Hans handlande har därför avvikit från vad som varit godtagbart och han har därmed åsidosatt vad som gällde för uppgiften.

Även om polismannen inte insåg det oproportionerliga i hans handlade borde han ha gjort detta. Han hade alltså av oaktsamhet, som inte varit av mindre betydelse, åsidosatt vad som ålegat honom i hans myndighetsutövning i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningen. Detta åsidosättande har orsakat kroppskador som inte varit ringa och sammantaget kunde inte åsidosättandet anses som ringa och därmed ansvarsbefriande. Han dömdes dock i stället för vållande till kroppsskada som konsumerade tjänstefelet.

Hovrätten gör annan bedömning

Med hänsyn till att cyklisterna inte fick mer än ringa kroppsskador anser Göta hovrätt att polismannen ska frikännas från ansvar för vållande till kroppsskada.

Hovrätten går därefter in på frågan om den tilltalade ska dömas för tjänstefel. Med hänsyn till det som polismannen har berättat utgår hovrätten från att sammanstötningen inte berodde på att han förde bilen i sidled.

För hovrätten står det trots allt klart att polismannen genom att inte ta höjd för att cykeln oväntat kunde vingla till på det här sättet av oaktsamhet har åsidosatt vad som gällde för uppgiften. Som polis borde polismannen helt enkelt ha varit mer försiktig när han körde efter cykeln genom att hålla ett större avstånd till cykeln.

Tjänstefelet ringa – polisen frikänns

I detta ligger att hovrätten gör bedömningen att den tilltalade var omedvetet oaktsam, och att det alltså inte var fråga om ett medvetet risktagande från hans sida.

För hovrätten står det vidare klart att det tjänstefel som ligger i det nu beskrivna är att anse som ringa. Skälet till det är bland annat att det måste anses ha varit angeläget att konfrontera cyklisterna med anledning av att de två hoppade upp på cykeln och fortsatte det olagliga skjutsandet efter polisens tillsägelse.

Vidare framgår inte annat av utredningen än att händelseförloppet har varit kortvarigt och att polisbilen körde efter i relativt låg hastighet och på ett sätt som inte inneburit någon direkt trafikfara. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se