Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksåklagaren överklagar friande våldtäktsdom till HD

Processrätt
Publicerad: 2021-03-18 09:52
Riksåklagare Petra Lundh. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Två män friades i hovrätten från grov våldtäkt på en ung kvinna i juni förra året.
Hovrätten ansåg att värderingen av kvinnans uppgifter måste göras med extra stor försiktighet då hon själv berättat att hon ”vred” lite på sanningen när hon berättade om händelsen på sjukhuset dagen därpå.
Nu har Riksåklagaren överklagat den friande domen till Högsta domstolen.

De två männen åtalades för grov våldtäkt på en ung kvinna under en junikväll förra året. Händelserna utspelade sig hemma hos en av männen när målsäganden var där tillsammans med en kompis.
Åklagaren påstod att de, tillsammans och i samförstånd, med våld genomfört samlag med kvinnan – utan hennes samtycke.
Den ene mannen påstods ha suttit på henne och betvingat henne med sin kroppstyngd samt bänt upp och hållit fast flickans käke samtidigt som han haft oralsex med henne.

Parallellt med detta påstods den andre mannen försökt dra av flickan hennes byxor. Därefter skulle en av männen ha tryckt ner flickans huvud mot en kudde medan den andre mannen försökt tvinga flickan att ge honom oralsex.
Båda männen erkände att de utfört sexuella handlingar med målsäganden – men hävdade att hon deltagit frivilligt samt att det inte förekommit något våld eller tvång.

Sa ”nej” fler gånger

Tingsrätten konstaterade att målsägandens berättelse varit såväl klar som relativt detaljrik och framstod som självupplevd. Dessutom var det fastslaget att hon varken var narkotika- eller alkoholpåverkad under tiden för det påstådda övergreppet.
Den kroppsliga undersökningen som gjordes av målsäganden skedde dock först på morgonen dagen efter, av en barnmorska ”som förmodligen inte har någon utbildning i eller erfarenhet av att hålla förhör”. Detta gjorde, enligt tingsrätten, att ”utrymmet för missförstånd och fel varit mycket stort”. Dessutom hade målsäganden och hennes kompis delvis lämnat olika uppgifter om händelseförloppet.

Tingsrätten ansåg dock att deras minnesbilder kan ha påverkats av att situationen varit mycket skrämmande för de båda, och trots vissa osäkerheter och skillnader i de bådas berättelser ansåg domstolen det styrkt att männen tvingat till sig både oralsex och vaginalt samlag. Då målsäganden flera gånger sa ”nej” och försökte komma loss måste det samtidigt ha varit tydligt för männen att flickan inte deltog frivilligt.

Den ene mannen dömdes för grov våldtäkt och våldtäkt till sex och ett halvt års fängelse. Den andre mannen dömdes för grov våldtäkt och vapenbrott till fem och ett halvt års fängelse.

”Vred” på sanningen – männen friades

Domen överklagades dock till hovrätten som frikände de båda männen från våldtäktsåtalen. Hovrätten konstaterade att det i journalanteckningar från undersökningen av målsäganden beskrevs en betydligt våldsammare händelse än den som framgår av gärningsbeskrivning och den som målsäganden lämnat vid polisförhören och huvudförhandlingen.
Målsäganden har uppgett att hon tyckte hela situationen på akutmottagningen var jobbig och att hon, för att inte bli ”dömd”, avstod från att berätta allt utan i stället ”vred lite på det”.

”Att målsäganden på detta sätt, i nära anslutning till händelsen och i ett helt oträngt läge, vrider på sanningen medför att extra stor försiktighet måste iakttas när domstolen värderar hennes uppgifter”, konstaterade hovrätten. Det måste därför ställas höga krav på att det finns robust stödbevisning som talar för att det flickan därefter berättat för polisen alltjämt är riktigt.

Varken rättsintyget eller den åberopade promemorian om låset i sovrumsdörren gav, enligt hovrätten, något stöd för flickans berättelse. Inte heller den övriga skriftliga bevisningen gav något sådant stöd, konstaterade domstolen.
Sammantaget bedömde hovrätten – mot bakgrund av den försiktighet som målsägandens uppgifter måste värderas med – att stödbevisningen inte var tillräcklig för att våldtäktsåtalen skulle anses styrkta och männen friades.

Riksåklagaren tar fallet till HD

Nu, en dryg månad efter hovrättens dom, väljer Riksåklagaren att överklaga den friande domen till Högsta domstolen.

Av överklagandet framgår att att RÅ anser att målsäganden ”är såväl trovärdig som tillförlitlig” samt att hennes berättelse – i kombination med åberopad stödbevisning – är tillräckligt för en fällande dom.

Även om målsägandens berättelse, i enlighet med hovrättens bedömning, ska
värderas med extra försiktighet anser RÅ att hennes berättelse i de delar de får direkt stöd av framförallt hennes väninnas uppgifter ” är tillräcklig för att det i vart fall måste anses styrkt att hon, oavsett våld/tvång, inte deltagit frivilligt i samlagen med mera”.


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se