Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rånades i samband med drogaffär – HD prövar rätten till skadestånd

Processrätt
Publicerad: 2021-07-21 07:50
Foto: Leif R Jansson/TT

Högsta domstolen ska pröva om rätten till kränkningsersättning påverkas av att ett rånoffer stämt träff med den dömde för att köpa narkotika.

Målsäganden ringde till SOS Alarm en oktoberkväll förra året och uppgav att han rånats av fyra personer. Han kunde inte uppge personernas identiteter, men sade sig känna en av dem sedan en tid tillbaka. Efter att ha förevisats ett antal fotografier av en polisman några timmar senare kunde han peka ut en 19-årig gärningsman, som sedan kom att åtalas.
Tingsrätten ansåg att bevisläget var så pass starkt att 19-åringen skulle dömas för rån till ett års fängelse.

Målsäganden hade yrkat på kränkningsersättning för det brott han utsatts för. 19-åringens försvarare ansåg dock att anspråket skulle ogillas, eller i vart fall jämkas,
med anledning av att målsäganden ”genom sitt eget beteende har gett upp kravet
på respekt för den personliga integriteten och ökat sin risk för att bli skadad genom att köpa narkotika”.

Ett rån med förnedrande inslag

Tingsrätten konstaterade att målsäganden visserligen hade stämt träff med 19-åringen, men att han trots detta – inte på något sätt – kunde räkna med att utsättas för det rån som ägde rum. Mot den bakgrunden gick det därför inte, enligt tingsrätten, att konstatera att målsäganden ”på något sätt” gett upp värnandet om sin integritet genom sitt handlande. Att han dessutom utsatts för ett rån med förnedrande inslag innebar, enligt tingsrätten, att hans personliga integritet allvarligt hade kränkts. Ersättningsyrkandet bifölls därför.

Hovrätten kom sedan att mildra fängelsepåföljden för 19-åringen till tre månader i förening med skyddstillsyn, med hänsyn till dennes låga ålder. Tingsrättens beslut i skadeståndsfrågan ändrades dock inte.

HD prövar skadeståndsfrågan

Efter att 19-åringen överklagat domen till Högsta domstolen har HD nu lämnat ett så kallat partiellt prövningstillstånd i skadeståndsfrågan. HD ska pröva hur målsägandens rätt till ersättning för kränkning påverkas av att han stämt träff med den 19-åringen för att köpa narkotika.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
RånHD’
Rån

Dela sidan:
Skriv ut: