Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

RÅ vill att männen bakom ”HP-hjälpen” ska dömas för bokföringsbrott

Processrätt
Publicerad: 2021-12-29 11:47
Foto: Henrik Montgomery / TT

Riksåklagaren överklagar delar av Göta hovrätts dom i målet gällande fusk på högskoleprovet.
Hovrätten dömde endast en av de tre huvudmännen för grovt bokföringsbrott – men riksåklagaren anser att det finns förutsättningar att döma samtliga tre som gärningsmän.
”Det vore närmast stötande om en oregistrerad och ljusskygg näringsverksamhet skulle komma att behandlas mer fördelaktigt än till exempel ett aktiebolag vid underlåtenhet att bokföra verksamhetens affärshändelser”, skriver riksåklagaren i sitt överklagande till Högsta domstolen.

De tre huvudmännen, nu 29, 26 och 24 år gamla, dömdes i början av 2019 för det avancerade fusket genom den så kallade ”HP-hjälpen” som de drivit och organiserat under åren 2015-2018. Norrköpings tingsrätt dömde ut långa fängelsestraff, men domen revs senare upp och hela rättegången fick tas om. Göta hovrätt kom nämligen fram till att en av domarna i tingsrätten hade varit jävig.

Tingsrätten gick senare på samma linje som tidigare och fällde både de tre huvudmännen och 23 stycken provskrivare som utnyttjat fusktjänsten. Provskrivarna har betalat ligan och fått tillgång till en mycket liten hörselsnäcka som använts för att på plats i provsalen få del av de rätta svaren till provet.

Verksamheten har marknadsförts på nätet med bland annat säljbrev och prislistor och har under de år som den pågått omsatt mångmiljonbelopp. Fuskarna dömdes till villkorlig dom och dagsböter för osann försäkran, grovt brott. Tingsrätten delade här åklagarens bedömning att det handlar om just grova brott, men ansåg inte att påföljden skulle bestämmas till kortare fängelsestraff så som åklagaren begärt.

Dömdes även för bokföringsbrott och skattebrott

De tre huvudmännen dömdes i sin tur för medhjälp till osann försäkran, grovt brott. De har därutöver åsidosatt skyldigheten att redovisa skatt för inkomsterna i verksamheten och att bokföra affärshändelser. Männen dömdes därför även bland annat för bokföringsbrott och skattebrott, som i flera fall bedömdes som grova med hänsyn till de betydande belopp som det handlar om.

Den 29-åriga mannen dömdes till tre och ett halvt års fängelse för bland annat grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt penningtvättsbrott och medhjälp till osann försäkran, grovt brott. 26-åringen dömdes i sin tur till två och ett halvt års fängelse och 24-åringen dömdes till två års fängelse.

Männen meddelades samtidigt fyra års näringsförbud och ålades även att betala mellan 1,2 och 2,2 miljoner kronor vardera till staten som förverkat utbyte av brottslig verksamhet.

En av tre dömdes för bokföringsbrott

Göta hovrätt kom tidigare i år att gå på i huvudsak samma linje som tingsrätten så vitt avser de tre huvudmännens medhjälp till provskrivarnas fusk. De fälldes därför för att ha hjälpt närmare 80 personer att fuska på högskoleprovet. Verksamheten har varit professionellt uppbyggd och genererat mycket stora intäkter och involverat ett flertal personer med olika uppgifter. 

Hovrätten delar i och för sig tingsrättens uppfattning att det har handlat om en bokföringspliktig verksamhet. Till skillnad från underinstansen ansåg hovrätten dock att endast 29-åringen skulle hållas ansvarig för verksamheten och dömas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Här valde hovrätten också att fastställa påföljden på tre och ett halvt års fängelse.

26-åringen och 24-åringen frikändes i huvudsak i dessa delar och fick därför sina påföljder lindrade. 26-åringen döms till 14 månaders fängelse medan 24-åringen döms till 16 månader.

RÅ går till HD

Nu står det klart att riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkar att alla tre ska dömas för grovt bokföringsbrott. I överklagandet pekar riksåklagaren på att domstolarna funnit det utrett att det under åren 2017 och 2018 bedrivits verksamhet under HP-hjälpens flagg, varför det enligt RÅ står klart att yrkesmässig verksamhet som omsatt stora belopp och genererat stora vinster har bedrivits. Enligt riksåklagaren kan det därför ”inte råda någon tvekan om verksamheten som sådan varit en bokföringspliktig näringsverksamhet”.

Enligt RÅ kan inte heller ”kategoriseringen av i vilken form verksamheten bedrivits” vara avgörande för det straffrättsliga ansvaret. Riksåklagaren skriver att det ”vore närmast stötande om en oregistrerad och ljusskygg näringsverksamhet skulle komma att behandlas mer fördelaktigt än till exempel ett aktiebolag vid underlåtenhet att bokföra verksamhetens affärshändelser”.

RÅ anser vidare att det är ”uppenbart” att den brottsliga effekten orsakats av att de tre huvudmännen agerat tillsammans och, i vart fall, ”enligt en tyst överenskommelse”. Ingen av de tre ska, enligt RÅ:s mening, anses ha deltagit mindre än de andra och det finns förutsättningar att döma samtliga tre som medgärningsmän.


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se