Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polis döms – gjorde slagningar på person han var skyldig pengar

Processrätt
Publicerad: 2021-11-12 12:37
Genrebild Foto: Johan Nilsson / TT /

Tingsrätten och hovrätten är överens om att en polisman som gjort slagningar i Polismyndighetens register på en 39-åring och dennes närstående ska dömas för tre fall av dataintrång. Polismannen hade fört över flera hundra tusen kronor till 39-åringen innan slagningarna och domstolarna anser därför att det förelåg ett jävsförhållande.

En 37-årig man har jobbat som polis sedan år 2010. Mellan åren 2016 och 2019 arbetade han inom en spaningsgrupp i Kungsbacka som utredare. I arbetet som utredare ingick bland annat att göra slagningar i Polismyndighetens register.

Åtalades för nio dataintrång

Under vintern 2018 och våren 2019 har mannen gjort slagningar i polisens system på tre personer: en 39-åring samt två släktingar till denne. Det har rört sig om direkta slagningar på deras personnummer där polismannen fått tillgång till bland annat brotts- och misstankeregistret samt fordons- och fastighetsinnehav liksom andra uppgifter av liknande natur.

Vidare framgår att polismannen under perioden mars–oktober 2019 fört över totalt 468 300 kronor till 39-åringen genom 85 Swish-transaktioner.

Polismannen åtalades för nio fall av dataintrång vid Vänersborgs tingsrätt. Han vidgick att han gjort slagningarna men förnekade brott. Polisen anförde att sökningarna varit nödvändiga för att genomföra vissa arbetsuppgifter.

Haft privat kontakt med 39-åringen

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det är utrett att slagningarna gjorts samt att polismannen därigenom fått tillgång till uppgifter som varit avsedda för automatisk behandling. Frågan var därför om slagningarna gjorts olovligen och med uppsåt.

Rätten ogillade två av åtalspunkterna eftersom dessa slagningar utförts innan polismannen fört över några pengar till 39-åringen. Sökningarna bedömdes ha gjorts inom ramen för hans ordinarie arbetsuppgifter och något jävsförhållande hade inte bevisats.

Beträffande en slagning den 30 september 2019 framhöll domstolen att polismannen vid denna tidpunkt hunnit föra över pengar till 39-åringen. Det var även klarlagt att polismannen haft privat kontakt med 39-åringen sedan början av året.

Slagningarna olovliga

Med hänsyn till detta bedömde domstolen att det förelåg en jävsförhållande i relation till 39-åringen och dennes två närstående. Det följer av 7 § polislagen att han inte haft lov att över huvud taget vidta några åtgärder i brottsbekämpande verksamhet som berört personerna. Slagningarna var därför olovliga och polismannen ansågs ha haft uppsåt till detta.

Han dömdes för tre fall av dataintrång till lägsta antalet dagsböter med hänsyn till att han kommer att förlora anställningen vid fällande dom.

Hovrätten fastställer domen

Polismannen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige, som fastställer tingsrättens dom.

Enligt hovrätten går det visserligen inte att fastställa att polismannen verkligen förstod att slagningarna var olovliga. Men mot bakgrund att han fört över stora summor pengar till 39-åringen så sent som en vecka innan måste det dock ha stått klart för honom att det fanns en mycket hög risk att han inte fick vidta några som helst utredningsåtgärder beträffande 39-åringen och dennes anhöriga.

Domstolen anser att han därigenom får anses ha haft uppsåt till gärningarna. Han döms för tre fall av dataintrång. Inte heller i påföljdsdelen gör hovrätten någon annan bedömning än tingsrätten. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand