Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny överåklagare tror på fler resningsärenden i framtiden

Processrätt
Publicerad: 2020-11-12 12:59
Åklagarmyndigheten. Foto: Henrik Montgomery / TT

Mats Svensson, ny överåklagare för resningsärenden på Åklagarmyndigheten, tror på fler resningsärenden i framtiden – både till de tilltalades förmån och nackdel.
– Polisens möjlighet att utreda kalla fall har blivit bättre, det händer mycket på den tekniska sidan, bland annat med dna-teknik.

Mats Svensson har i cirka 13 år varit vice kammarchef och kammarchef på allmän och internationell kammare samt överåklagare och chef på Utvecklingscentrum Malmö.

Nu har han sedan en tid tillbaka tagit över rollen som överåklagare för resningsärenden och blivit den som ska ta ställning till om Riksåklagaren ska motsätta sig resning eller inte.

– Mitt ansvar är två kapitel i rättegångsbalken: 58 och 59. Jag ska värdera den nya bevisningen som åberopas och bedöma om det finns anledning att tro att domen blivit en annan om detta varit känt tidigare. Det kan vara både teknisk bevisning och muntlig. Tittar på domarna från tingsrätt och hovrätt, hur de har värderat bevisen och på åklagarnas gärningsbeskrivningar. Jag tittar på resningsansökan och vilka omständigheter och ny bevisning som åberopas. Jag gör ingen ny bedömning av hela ärendet, säger han i ett pressmeddelande.

Tror att antalet resningsärenden kommer att öka

Mats Svensson tror att den Polisens utvecklade utredningsmetoder, men också en ökad vilja hos advokater att åta sig resningsärenden, kommer att leda till ökat antal resningsärenden i framtiden. Både till den tilltalades förmån och nackdel.

– Det handlar både om resning till nackdel för en tilltalade som blivit frikänd och om resning till förmån för en till som blivit dömd. Polisens möjlighet att utreda kalla fall har blivit bättre, det händer mycket på den tekniska sidan, bland annat med dna-teknik. Det finns aktuella ärenden där åtalet blivit ogillat för att man saknat teknisk bevisning, där det nu kommer fram nya uppgifter som kan få stor betydelse. Ett sådant ärendet ligger just nu i HD för bedömning.

– När det gäller resning till förmån för en dömd kan man se att det finns många advokater som ser det som en fjäder i hatten att få till en resning Det är ett sätt för dem att marknadsföra sig i media. Det finns kända advokater som driver särskilda resningsprojekt tillsammans med unga jurister och juriststudenter.


Dela sidan:
Skriv ut: