Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måste räkna med ”mindre försening i postgången” vid överklagande

Processrätt
Publicerad: 2021-02-04 13:48
Foto: Hasse Holmberg/TT

Även om man måste räkna med att ”mindre försening i postgången kan uppkomma” ska ett överklagande som poststämplats tre dagar före överklagandefristen löpte ut anses ha inkommit i rätt tid.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen och ger en kvinna rätt till återställande av försutten tid.

En kvinna överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som avslog överklagandet i dom. I en skrivelse som kom in med posten
till kammarrätten överklagade kvinnan även kammarrättens dom, ett överklagande som avslogs då överklagandet ansågs ha inkommit för sent till domstolen.

Kvinnan vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen och ansökte om återställande av försutten tid. Enligt henne hade hennes advokat postat överklagandet tre dagar innan överklagandefristen löpte ut, och ändå inkommit försent.

Skickades tre dagar innan fristen löpte ut

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att senaste dag för överklagandet i målet var torsdagen den 22 oktober och att överklagandet inkom till kammarätten först den 27 oktober, vilket var för sent. Kuvertet med överklagandet är dock poststämplat måndagen den 19 oktober, vilket var tre dagar innan överklagande fristen löpte ut.

Enligt HFD har försening i postgången, som avsändaren inte haft anledning att räkna med, i praxis ansetts vara sådan giltig ursäkt som medfört att tiden för att överklaga ska återställas. Dessutom föreskrivs i postförordningen att ”minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in”.

Kvinnan får rätt – lutar sig mot HD-praxis

Högsta domstolen har dock, i liknande situationer vid överklaganden till allmän domstol, slagit fast att det finns anledning att räkna med att ”mindre förseningar i postbefordringen kan uppkomma” och att laga förfall för att ett överklagande inte kommit in i rätt tid kan föreligga om överklagandet har lämnats för postbefordran minst tre arbetsdagar före sista dag för överklagande.

Enligt HFD finns ingen anledning att göra någon annan bedömning när det gäller överklaganden till allmän förvaltningsdomstol och eftersom brevet i detta fall lämnades tre dagar före överklagandefristen löpte ut ska det behandlas som om det kommit in i rätt tid.


Dela sidan:
Skriv ut: