Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man bakom högskoleprovsfusk får skadestånd från JK

Processrätt
Publicerad: 2020-09-30 14:26
Foto: Daniella Backlund / SvD / TT

En tingsrättsdom som undanröjdes av hovrätten låg kvar i Polisens belastningsregister i åtta månader.
Nu får en av de drabbade ersättning av Justitiekansler för att han kränkts personligen av det inträffade.

I januari 2019 dömdes mannen av Norrköpings tingsrätt för sin inblandning i de uppmärksammade högskoleprovsfusken varpå tingsrättens uppgifter automatiskt överfördes till belastningsregistret.

Tingsrättens dom överklagades dock, vilket registrerades i belastningsregistret, och i juni samma år beslutade hovrätten att undanröja tingsrättens dom i överklagade delar för att återförvisa målet till tingsrätten – utan att Polisen underrättades om beslutet.

Det var först när mannen kontaktade Polisen i februari i år och meddelade att tingsrättens dom var undanröjd som Polisen inledde en utredning om det inträffade och senare raderade domen ur belastningsregistret. På grund av detta har mannen begärt skadestånd hos JK för kränkning.

Har rätt till ersättning från JK

Justitiekanslern konstaterar i sitt beslut att gallringen av uppgifterna avseende mannen skedde åtta månader försent och att han därmed utsatts för en sådan personlig kränkning att han har rätt till ersättning.

Enligt den HD-praxis som finns på området bör ersättning för en kränkning, som är att bedöma som mindre allvarlig, i normalfallet bestämmas till 3 000 kronor. I detta fall har det dock, enligt JK, handlat om ”oriktiga uppgifter i ett för den enskilde betydelsefullt hänseende” eftersom de felaktiga uppgifterna legat kvar i åtta månader.

Samtidigt har mannen inte presenterat någon utredning som visat att de felaktiga uppgifterna spridits och med beaktande av dessa omständigheter anser JK att kränkningsersättningen bör bestämmas till 5 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: