Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Maffians bankir” fortsatt på fri fot – åklagarnas överklagande avslås

Processrätt
Publicerad: 2022-08-05 09:28
Hovrätten för Västra Sverige. Foto: Micke Larsson / TT /

Torgny Jönsson, i media kallad ”maffians bankir”, ska förbli på fri fot.
Det beslutar hovrätten efter att åklagarna överklagat tingsrättens beslut att inte häkta eller belägga honom med reseförbud – trots att han dömts till sju och ett halvt års fängelse för bland annat grova bedrägerier.

I mitten av juli dömdes Torgny Jönsson, i media kallad ”maffians bankir”, till till sju och ett halvt års fängelse för bland annat grova bedrägerier. 

Det långa fängelsestraffet till trots ansåg tingsrätten att det saknades skäl att häkta Torgny Jönsson.

Tingsrätten konstaterade att Jönsson visserligen har en historik av grova bedrägerier, men att dessa ligger en bit tillbaka i tiden – samt att det saknas uppgifter om att han skulle varit involverad i någon brottslighet efter de gärningar som prövats i det aktuella målet. Att häkta honom alternativt belägga honom med reseförbud ansågs därför inte proportionerligt.

Åklagarna överklagade tingsrättens beslut i häktningsfrågan till hovrätten och yrkade att Jönsson skulle häktas, alternativt beläggas med reseförbud och anmälningsplikt, i enlighet med deras tidigare yrkande.

Inga pengar har återfunnits

I sina överklaganden pekade åklagarna bland annat på att Jönsson ”inte har någon vidare fast adress, arbete eller punkt i Sverige” de pekade också på att inga av de pengar som utgjort brottsutbytet har kunnat återfinnas, vilket gör att det finns en ”reell möjlighet att kunna undandra sig lagföring eller verkställigheten av ett fängelsestraff”.

Torgny Jönsson anförde å sin sida att han befunnit sig på fri fot under 1 381 dagar, närvarat vid samtliga förhandlingsdagar och inte flytt landet under denna tid. ”Det är sällan eller aldrig det finns ett så omfattande empiriskt underlag inför en bedömning av en häktningsfråga”, skrev hans försvarare i yttrandet till hovrätten.

Nu står det klart att hovrätten går på samma linje som tingsrätten – och avslår åklagarnas yrkande. Torgny Jönsson är därmed fortsatt på fri fot.


Dela sidan:
Skriv ut: