Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinnas skyddade uppgifter skrevs ut i dom – rådman får JO-kritik

Processrätt
Publicerad: 2020-11-19 14:11
Genrebild Foto: Jessica Gow / TT

En rådman får JO-kritik för att en kvinnas skyddade personuppgifter röjdes i en dom.
Kvinnan hade utsatts för våld, kopplat till hedersproblematik, av sin tidigare man och bodde därför på hemlig ort tillsammans med sin son.

En jurist som var ombud åt en kvinna i ett familjemål JO-anmälde Falu tingsrätt och hävdade att tingsrätten hade brustit i noggrannhet vid hanteringen av kvinnans skyddade personuppgifter.

Enligt ombudet kände tingsrätten, redan när målet inleddes, till att kvinnan och barnet hade sekretesskyddade uppgifter efter att pappan dömts för våldsbrott mot kvinnan och det fanns en hedersproblematik och risk för att pappan skulle kunna söka upp kvinnan och barnet. Förskolan ville exempelvis inte medverka i vårdnadsutredningen av rädsla för att röja boendekommunen och hon deltog via länk under huvudförhandlingen så att hennes boendeort inte skulle röjas. Dessutom motsatte hon sig att något som helst umgänge skulle, ske främst av den anledningen att mannen då skulle kunna ta reda på var kvinnan och barnet befann sig.

Trots invändningarna beslutade tingsrätten i domen om ett umgänge mellan sonen och pappan – samt att detta skulle ske i en umgängeslokal i kvinnans boendekommun. Därmed, ansåg ombudet, offentliggjorde tingsrätten vilken kommun kvinnan och barnet bodde i samtidigt som som tingsrätten i domen framhävde att de hade sekretesskyddade personuppgifter.

”Mycket olyckligt” – gjorde ansträngningar för att skydda uppgifterna

Falu tingsrätt har i sitt remissvar till JO, bland annat, konstaterat att det är ”mycket olyckligt om (kvinnans) boendeadress kommit att röjas genom utformningen av domen. Tingsrätten bedyrar dessutom att man framöver kommer att understryka vikten av hur domsluten utformas i fråga om adresser och liknande.

Rådmannen, som var ordförande i målet, har i sin tur uppgett att man beaktade de den sekretesskyddade adressen genom att man ställa förfrågan om möjlighet till umgängesstöd till mammans kommun ställdes via pappans boendekommun. Detta var, enligt rådmannen, ett medvetet val från tingsrättens sida att underlåta att närmare efterfråga förhållandet mellan kvinnans sekretesskyddade adress.

Rådmannen kritiseras för röjda uppgifter

Efter genomförd utredning väljer JO att rikta kritik mot rådmannen mot bakgrund av att kvinnans skyddade uppgifter offentliggjordes till följd av att det saknades ett sekretessförordnande.

Vidare konstaterar JO att det framgår av utredningen att tingsrätten vid flera tillfällen under målets handläggning gjorde överväganden i fråga om hur olika åtgärder skulle kunna genomföras utan att röja uppgifterna om var och i vilken kommun de båda föräldrarna bodde. JO anser inte heller att det är självklart att utformningen av domen kan anses ha röjt kvinnans skyddade uppgifter. Enbart det förhållande att det i domen stod skrivet att kvinnans boendekommun meddelat att den ordnat en möjlighet för pappan att ha umgänge med sonen med umgängesstöd kan innebär inte att kvinnans boendekommun röjts.

Genom de offentliga uppgifterna i partsbilagan till domen framgick det dock att den ort som angavs där var samma kommun som umgängeslokalen låg i och därigenom har domens utformning, enligt JO, bidragit till slutsatsen att kvinnan också var bosatt i den kommun som umgängeslokalen fanns.

Rådmannen får ytterligare kritik

Slutligen får råmannen även kritik för att domslutet saknar beslut om att ett umgängesstöd skulle medverka vid det inledande umgänget mellan pappan och sonen. Även om det inte finns skäl att tro annat än att socialnämnden utsåg en viss person att medverka vid umgänget kan, enligt JO, rådmannen inte undgå kritik för att domslutet ”inte utformades i enlighet med de rättsliga förutsättningarna och för den otydlighet som skillnaden mellan domskälen och domslutet inneburit”.


Dela sidan:
Skriv ut: