Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK får rätt mot advokat – nekas ersättning för merkostnader

Processrätt
Publicerad: 2021-11-25 13:59
Foto: Henrik Montgomery / TT

En Stockholmsadvokat har inte rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår till följd av avståndet mellan hans kontor och domstolen i Falun.
Det slår Svea hovrätt fast efter att JK överklagat tingsrättens beslut att ge advokaten ett positivt förhandsbesked i frågan.
Enligt hovrätten har ett positivt förhandsbesked inte varit en förutsättning för att advokatens skulle åta sig försvararuppdraget.

Advokaten har sedan början av januari i år varit försvarare i ett våldtäktsmål vid Falu tingsrätt. I mitten av november inkom han till tingsrätten med en begäran om förhandsbesked i frågan om ersättningen för honom som försvarare även skulle omfatta de merkostnader som uppstår till följd av resorna mellan kontoret i Stockholm och Falun.

Tingsrätten gav advokaten ett positivt förhandsbesked, men nu har Justitiekanslern överklagat tingsrättens beslut till hovrätten och yrkat att staten inte ska ersätta advokaten för de eventuella merkostnader som kan uppstå till följd av avståndet mellan advokatens kontor och Falun.

Begärdes först efter nio månader

I överklagandet skriver JK att advokaten nu varit förordnad som offentlig försvarare under en lång tid och att detta innebär att ett positivt förhandsbesked därför inte kan anses ha varit en förutsättning för att åta sig uppdraget. Att en sådan begäran kommer först nu kan, enligt JK, inte utgöra särskilda skäl.

Den aktuella brottslighetens art och straffvärde kan enligt JK:s uppfattning inte heller leda till bedömningen att det finns särskilda skäl att staten ska stå för merkostnaderna som uppstår till följd av avståndet mellan advokatkontoret och Falun. Inte heller klientens personliga förhållanden eller målets beskaffenhet som sådan kan, enligt JK, leda till en sådan bedömning.

Advokaten: Föreligger särskilda skäl

Advokaten har i ett yttrande anfört att han begärts, och förordnades, som offentlig försvarare efter det att klientens tidigare försvarare entledigats. Förhandsbeskedet ansökte han om inför huvudförhandlingen och han understryker att det rör sig om tidsspillan och kostnader – reskostnader och ersättning för nedlagt arbete hade blivit detsamma oavsett.

Enligt advokaten föreligger det särskilda skäl då klienten i fråga har en lindrig funktionsnedsättning med mest framträdande när det gäller språkliga funktioner. Det var därför viktigt att han fick en advokat som han kunde kommunicera med och förstå. Enligt advokaten utgör klientens funktionsnedsättning särskilda krav.

Hovrätten ger JK rätt

Nu står det klart att Svea hovrätt går på JK:s linje och slår fast att sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppkomma på grund av att han har sin verksamhet på långt avstånd från tingsrätten inte omfattas av rätten till
ersättning för uppdraget som offentlig försvarare.

Hovrätten pekar i likhet med JK på att försvararen inte i samband med förordnandet som offentlig försvarare begärt ett förhandsbesked – utan istället gjort detta först nio månader senare. Ett positivt förhandsbesked kan därför inte ha varit en förutsättning för att han skulle åta sig uppdraget som försvarare och det faktum att advokaten nu är insatt i målet kan inte medföra att särskilda skäl föreligger.

JK:s överklagande bifalls därför.


Dela sidan:
Skriv ut: