Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Idrottslärare klappade elev på rumpan – döms i hovrätten

Processrätt
Publicerad: 2021-11-22 12:37
Genrebild Foto Janerik Henriksson / TT

Hovrätten ändrar den friande tingsrättsdomen och fäller en idrottslärare på en skola i Stockholmsområdet för sexuellt ofredande.
Läraren har kramat om en tolvårig elev och gett henne en klapp på rumpan – något som enligt hovrätten objektivt sett varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

En idrottslärare vid en skola i Stockholmsområdet åtalades i Solna tingsrätt för att i maj 2019 ha ofredat en elev sexuellt. Händelsen hade utspelat sig i samband med en genomgång inför en lektion i orientering. En tolvårig flicka hade varit sen till lektionen och för att inte störa ställt sig en bit ifrån de andra eleverna, när de samlats i en ring för att ta emot instruktioner från en av lärarna som var på plats. 

I detta skede skulle den nu 32-åriga läraren ha kommit fram till henne, lagt armarna om henne bakifrån och ”vaggat” henne. Agerandet skulle enligt flickan ha avslutats med att 32-åringen sagt ”kom igen nu” och gett henne en klapp på rumpan. Flickan hade upplevt redan omfamningen som obehaglig och efteråt fått höra att även andra flickor utsatts för liknande ageranden från 32-åringen.

Nekade till anklagelserna

32-åringen förnekade själv att han skulle ha agerat på det sätt som åklagaren påstod, men förklarade att han bryr sig mycket om sina elever och att det inte var ovanligt att han fick en kram eller kramade en elev.

Två klasskamrater hade i inspelade förhör bekräftat att de sett hur 32-åringen klappade flickan i rumpan – och två andra berättade om vad flickan sagt till dem efter händelsen. Som del i bevisningen fanns även en utredning av kränkande behandling som skolans rektor låtit genomföra efter att flera flickor anmält 32-åringen.

Tingsrätten ansåg att det var utrett att läraren lagt sina armar runt flickan för att hjälpa henne att hantera en orienteringskarta. Han hade sedan sagt något uppmuntrande i stil med ”kämpa” och klappat henne på rumpan. Detta hade enligt tingsrätten ”naturligtvis inte varit lämpligt”, men med hänsyn till HD:s praxis på området kunde det inte handla om ett sexuellt ofredande. Läraren frikändes därför.

Svea hovrätt ändrar nu avgörandet och fäller läraren för sexuellt ofredande.

Flickans berättelse läggs till grund

Enligt hovrätten framgår det av utredningen att läraren vid tre tillfällen lagt sina armar runt flickan. Det har inte handlat om något hårt grepp, men det har varit tillräckligt för att flickan skulle dras bakåt mot läraren. Flickan har uppgett att hon hela tiden känt obehag, bland annat eftersom det var en lärare som höll om henne.

Flickans berättelse får starkt stöd både av vittnesuppgifterna och av hur hon beskrivit händelsen för skolans rektor. Berättelsen är sammantaget också så trovärdig och tillförlitlig att den ska läggas till grund för domstolens bedömning. Det är med andra ord utrett att 32-åringen tre gånger har hållit om flickan bakifrån och vid det tredje tillfället även klappat henne på rumpan.

Om gärningen varit ägnad att kränka den sexuella integriteten är något som ska bedömas ”objektiverat” och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. När det handlar om en beröring som inte redan i sig typiskt sett uppfyller kravet på en tydlig sexuell inriktning eller prägel får förhållandena i det enskilda fallet större betydelse. Samma sorts yttre handlade kan här beroende av omständigheterna helt sakna sexuell koppling eller utgöra en sexuell invit. En smekning över ryggen kan till exempel ske som tröst men också utgöra ett sexuellt närmande.

Kände obehag redan från början

32-åringens agerande ska ses i ett sammanhang. Det har enligt hovrätten inte framkommit något godtagbart skäl för honom att närma sig den tolvåriga flickan på det sätt som han gjort. ”Det framgår att [flickan] kände obehag redan när [läraren] höll om henne första gången och att hon när han klappat henne på rumpan fick en klump i magen och tittade sig omkring för att se om någon klasskamrat hade sett vad som hände”, skriver hovrätten.

Det har handlat om ett inte helt kortvarigt händelseförlopp och framgår att flickans klasskamrater har uppfattat lärarens agerande som en sexuell kränkning och särskilt reagerat på klappen på rumpan. Omständigheterna har enligt hovrätten också varit sådana att beröringarna objektivt sett varit ägnade att kränka flickans sexuella integritet – något som läraren också måste ha haft uppsåt till.

Med hänsyn till att läraren vid fällande dom sannolikt kommer att bli av med jobbet bestäms påföljden till 50 dagsböter på totalt 2 500 kronor. 32-åringen ska även betala 7 000 kronor i skadestånd till flickan. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Idrottslärare

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se