Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar om avklippt öra är nog för förverkad villkorlig frigivning

Processrätt
Publicerad: 2021-09-01 10:12
Foto: Magnus Andersson /TT

Högsta domstolen ska pröva under vilka förutsättningar som det finns ”särskilda skäl” för att inte förverka eller endast delförverka villkorligt medgiven frihet.
Målet rör en 54-årig man som under sin prövotid begick brott i form av grov utpressning och övergrepp i rättssak.

Den 54-årige mannen dömdes i tingsrätten för grov utpressning och övergrepp i rättssak för att tillsammans med tre andra män förmått en annan man att utge drygt 600 000 kronor till dem. I utpressningen ingick bland annat att en bit av målsägandens öra klipptes av med en sax.

Tingsrätten konstaterade att 54-åringen förekom under åtta avsnitt i belastningsregistret och att han 2009 dömts till tio års fängelse för bland annat narkotikabrott och vapenbrott, samtidigt som tidigare villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad. När tre år av detta straff återstod blev 54-åringen villkorligt frigiven. Prövotiden för denna löpte ut den 30 juni förra året, cirka tre månader efter att den grova utpressningen i det nu aktuella målet ägde rum.

Domstolen ansåg inte att 54-åringen varit drivande i utpressningen och ansåg att det samlade straffvärdet uppgick till tre år och tre månaders fängelse, vilket han också dömdes till. Med hänsyn till att den tidigare domen avsåg annan sorts grov brottslighet och att det var kort tid kvar av den fleråriga prövotiden för den villkorligt medgivna friheten, fanns det enligt tingsrätten skäl för att inte förverka hela den tiden.

HD prövar förverkan av villkorligt medgiven frihet

Domen kom att överklagas till hovrätten, som skärpte straffet för 54-åringen och dömde honom till fyra års fängelse. Hovrätten ansåg också, till skillnad från hovrätten, att det mot bakgrund av det allvarliga brottet fanns skäl att förverka två år av 54-åringens villkorligt medgivna frihet – alltså drygt hälften av den återstående strafftiden.

54-åringen kom sedan att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen, som nu lämnat prövningstillstånd i frågan om ”under vilka förutsättningar som det finns särskilda skäl för att underlåta att förverka eller endast delförverka villkorligt medgiven frihet”.


Dela sidan:
Skriv ut: