Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Justerat åtal ger rätt till höjning av ersättningsyrkande

Processrätt
Publicerad: 2019-07-03 10:29
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

När åklagaren justerade åtalet och yrkade att mannen skulle dömas för våldtäkt, istället för sexuellt ofredande, i hovrätten höjde kvinnan sitt ersättningsanspråk. Hovrätten avvisade det höjda yrkandet, men nu väljer Högsta domstolen att tillåta det.

Mannen dömdes i Malmö tingsrätt för olaga hot och två fall av sexuellt ofredande mot sin dåvarande flickvän.

Enligt tingsrätten var det i målet bevisat att han tagit tag i kvinnan och fört in två fingrar i hennes vagina för att ”kontrollera om hon varit otrogen”.

Domstolen bunden till åklagarens brottsrubricering

Tingsrätten konstaterade att Högsta domstolen tidigare hade bedömt ett fall av liknande karaktär som våldtäkt, men att tingsrätten var bunden till åklagarens brottsrubricering. Mannen dömdes därför till tio månaders fängelse och förpliktigades att betala 55 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Såväl målsäganden som mannen och åklagaren överklagade domen till hovrätten. Åklagaren valde dessutom att justera åtalet till att avse våldtäkt och kvinnan yrkade därför skadestånd med ett högre belopp än tidigare.

Hovrätten avvisade skadeståndsanspråket

Hovrätten gick på åklagarens linje och dömde mannen för olaga hot samt ett fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och tre månader.

Det skadeståndsyrkande som kvinnan framställt först i hovrätten avvisades dock, eftersom rätten ansåg att det faktum att åtalet justerats inte medför ett undantag från huvudregeln att väckt talan inte får ändras. Tingsrättens dom i skadeståndsdelen fastställdes därför.

Högsta domstolen valde dock, efter att kvinnan överklagat dit, att meddela prövningstillstånd i frågan om avvisandet av skadeståndet.

Målsäganden har rätt att höja ersättningsyrkandet

Nu har Högsta domstolen slagit fast att kvinnan har rätt att ändra sitt ersättningsyrkande. Enligt HD är åklagarens åtalsjustering i högre rätt ”en sådan tillkommande omständighet som blivit känd för målsäganden först under rättegången” varför denne anses ha rätt att ändra sitt ersättningsyrkande.

Högsta domstolen anser att höjningen av ett ersättningsyrkande som grundas på en tillåten åtalsjustering inte heller hindras av någon rättssäkerhetsaspekt eller kan anses skapa några processekonomiska hinder. Detta då den tilltalade redan inom ramen för det justerade åtalet har anledning att ge sin syn på de omständigheter som målsäganden åberopar till stöd för sitt höjda yrkande.

Hovrättens avvisningsbeslut undanröjs därför av HD och eftersom kvinnans yrkande om ytterligare 80 000 kr i kränkningsersättning för våldtäkt inte tidigare har prövats av hovrätten ska målet, som nu enbart avser detta yrkande, återförvisas till hovrätten för fortsatt behandling.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: