Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Bedrägeriutsatt kund ska ersättas av banken

Processrätt
Publicerad: 2022-06-21 10:57
HÖGSTA DOMSTOLEN

Banken ska ersätta en kund som utsatts för ett bedrägeri och lämnat ifrån sig koder från sin bankdosa.
Det slår Högsta domstolen fast och konstaterar att den bedragne mannen inte agerat på det sätt som krävs för att en konsument ska anses ha handlat särskilt klandervärt.

Mannen var kund hos två banker när han blev uppringd av en bedragare som påstod sig ringa från en av bankernas säkerhetsavdelning. Bedragaren uppgav att mannen inte besvarat ett viktigt brev från banken och att han därför var tvungen att snabbt uppsöka ett bankkontor för att godkänna bankens personuppgiftshantering.

Mannen skulle dock inte hinna besöka något bankkontor med så kort varsel och frågade om problemet kunde lösas på något annat sätt. Då uppmanade bedragaren honom att logga in på banken med sitt mobila BankID. Han fick då upp en text om att han legitimerade sig hos den andra banken han var kund i, men fick lugnande besked från bedragaren om att detta var för att hans BankID utfärdats av den banken.

När mannen godkänt villkoren avseende GDPR påstod bedragaren att han hade ett gammalt BankID och att han behövde gå till ett bankkontor för att förnya detta. Mannen frågade då om han kunde förnya det på något annat sätt och fick till svar att han i så fall behövde använda sin bankdosa. Han skulle dock inte ha tillgång till dosan förrän samma kväll, varpå ett nytt samtal bokades in. Under det efterföljande samtalet följde mannen bedragarens instruktioner vilket ledde till att bedragaren senare kunde föra över knappt 400 000 kronor från mannens konto.

Olika bedömningar i underrätterna

Tingsrätten ansåg att mannen, som vidgått att han agerat agerat grovt vårdslöst, hade rätt till ersättning från banken för det förlorade beloppet. Detta då handlandet i sig inte ansågs ha varit särskilt klandervärt. Mannen hade dessutom blivit utsatt för ett beräknat bedrägeri, och hade ställt flera relevanta frågor till bedragaren och fått godtagbara svar på dessa. Banken skulle därför ersätta honom med det förlorade beloppet minus 12 000 kronor.

Hovrätten gjorde dock en annan bedömning och ansåg att mannen handlat särskilt klandervärt på det sätt som avses i betaltjänstlagen. Med ändring av tingsrättens beslut ogillade därför hovrätten mannens käromål och befriade banken från att ersätta hans rättegångskostnad i tingsrätten.

HD går på mannens linje

Målet har nu prövats i Högsta domstolen – som går på tingsrättens linje och tvingar banken att ersätta mannen för det förlorade beloppet.

HD konstaterar i domen att mannen utsatts för ett ”förslaget bedrägeri”. Även om han uppvisat en ”betydande vårdslöshet” när han lämnade ut koderna från bakdosan är det inte bevisat att han avsiktligen lämnat ut koderna till en obehörig person. Det är, enligt HD, inte heller bevisat att mannen agerade ”med insikt om att det fanns en risk för de obehöriga transaktioner som kom att utföras”. Mot den bakgrunden har det inte röt sig om ett sådant agerande som krävs för att en konsument ska anses ha handlat särskilt klandervärt.

Hans talan ska därför bifallas och banken ska ersätta honom med det förlorade beloppet minus 12 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: