Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD avgör påföljd för 16-årings sexualbrott mot barn

Processrätt
Publicerad: 2022-09-16 10:48
Högsta domstolen. Foto: DJ

Tingsrätten dömde den nu 18-årige mannen till ungdomsvård och ungdomstjänst för barnvåldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering.
Hovrätten kom dock att riva upp domen – och dömde mannen till sju månaders ungdomsövervakning.
Nu ska Högsta domstolen avgöra lämplig påföljd för mannen.

Mannen dömdes i tingsrätten för ett fall av barnvåldtäkt och ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering.

När det gällde påföljden konstaterade tingsrätten att det samlade straffvärdet på brottsligheten låg på en bit över två års fängelse. Mot bakgrund av att mannen enbart var 16-åring vid gärningarna skulle det dock krävas synnerliga skäl för att utdöma fängelse eller sluten ungdomsvård.

Med beaktande av hans ålder ansåg tingsrätten att straffmätningsvärdet låg på cirka sju månaders fängelse – vilket innebar att det inte i sig utgjorde synnerliga skäl för sådana frihetsberövande påföljder. Enligt domstolen saknades också andra omständigheter som gav stöd för detta. Påföljden bestämdes därför i stället till ungdomsvård med särskild föreskrift att följa ett ungdomskontrakt samt 110 timmars ungdomstjänst.

Oenig hovrätt skärpte straffet

Domen kom att överklagas till hovrätten, som gjorde en annan bedömning i påföljdsfrågan.

Att socialtjänsten bedömt att mannen har ett särskilt vårdbehov talade enligt hovrätten för att påföljden skulle bestämmas till ungdomsvård. I sådant fall krävs dock att socialtjänstens planerade åtgärder kan anses ”tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet”. I fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande kan domstolen istället döma ut ungdomsövervakning.

Socialtjänsten hade planerat för behandlingssamtal i tolv avsnitt, med en timme per samtal. Med hänsyn till brottslighetens straffmätningsvärde och våldtäktsbrottets art kunde detta kontrakt, enligt hovrätten, inte anses tillräckligt ingripande för att ungdomsvård skulle kunna väljas som påföljd, ens vid en kombination med ungdomstjänst. Domstolen beslutade därför i stället om ungdomsövervakning med utgångspunkt i straffmätningsvärdet.

HD ska pröva

Ett hovrättsråd och en nämndeman var dock skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens dom i påföljdsfrågan.

Nu står det klart att Högsta domstolen lämnat prövningstillstånd i målet och kommer att avgöra frågan om vilken påföljd som ska dömas ut för 18-åringen.


Dela sidan:
Skriv ut: