Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hårddisk med barnporr förverkas – trots viktigt skolmaterial

Processrätt
Publicerad: 2021-02-16 13:41
Foto: Martina Holmberg /TT

En 18-årig man dömdes för att ha tvingat en 14-årig flicka att skicka en bild på sin rumpa.
Tingsrätten förverkade 18-åringens mobil, men inte den stationära datorn.
Skolmaterialet på hårddisken kan dock föras över på ett annat medium, konstaterar hovrätten, och bifaller bland annat därför åklagarens överklagande om att även förverka hårddisken.

En 18-årig man dömdes vid Blekinge tingsrätt för utnyttjande av ett 14-årigt barn för sexuell posering, försöksbrott för samma gärning samt ringa barnpornografibrott.

Mannen hade förmått flickan att skicka en bild på sin nakna rumpa till honom via Snapchat och därefter hotat flickan med att sprida den vidare till hennes vänner. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 50 kronor. Mannen ålades betala 7 000 kronor plus ränta i skadestånd till flickan.

Tingsrätten ogillade dock åklagarens yrkande om förverkande av datorn samt hävde beslaget. Förverkandet av mobiltelefonen som innehöll den aktuella nakenbilden förverkades bifölls dock.

Åklagaren godtog tingsrättens bedömning

I hovrätten yrkade åklagaren att datorn eller i vart fall datorns hårddisk skulle beslagtas och därefter förverkas. Samma bild som påträffades på 18-åringens mobil har även funnits på hårddisken till datorn.

Frågan för hovrätten var alltså om datorn alternativt datorns hårddisk skulle förverkas med stöd av lagen om förverkande av barnpornografi. Åklagaren angav att han godtog underinstansens bedömning att datorn och dess hårddisk inte har använts som hjälpmedel vid brott.

Hovrätten framhöll att det inte enbart är själva skildringen, utan även informationsbäraren, som innehåller pornografisk bild som omfattas av lagen om förverkande av barnpornografi (se NJA 2014 s. 14). I rättsfallet ansåg Högsta domstolen att även ett minneskort till en mobil och en hårddisk får förverkas enligt lagen.

Ankommer på den enskilde att bevisa

Som ett led i den oskälighetbedömning som ska göras ska det prövas om ett förverkande är proportionerligt. Som skäl mot att förverka egendomen ska vägas det ingrepp som förverkandet innebär med avseende på den enskildes intresse av egendomen och av skydd för sin privata sfär i övrigt. Både informationsbärarens ekonomiska värde samt värdet för den enskilda av den övriga information som kan finnas lagrad på enheten ska vägas beaktas.

I regel ankommer det på den enskilde att bevisa att ett förverkande skulle vara oproportionerligt eller på annat sätt oskäligt. I det aktuella fallet har 18-åringen disponerat datorn under cirka ett och ett halvt år efter gåva från sin pappa. Datorn stod i mannens rum vid beslaget. Den får därför anses tillhöra honom, skriver domstolen. Värdet på datorn är samtidigt inte så stort att ett förverkande skulle vara oförenligt med proportionalitetskravet.

Inte oskäligt med förverkande

Det finns samtidigt inget skäl att betvivla att 18-åringen har behov av datorn för sina gymnasiestudier och att skolmaterial finns lagrat på hårddisken. Olägenheten när det gäller detta kan enligt hovrätten dock undvikas genom att mannen får tillgång till informationen på något annat medium.

Mot bakgrund av att det är både tekniskt och ekonomiskt försvarbart att ta ut hårddisken ur datorn ansåg hovrätten inte att ett förverkande skulle vara oskäligt. Åklagarens förverkandeyrkande bifölls därför. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Barnpornografi

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se