Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grovt rättegångsfel när Neo Barstedt nekades ersättning

Processrätt
Publicerad: 2022-05-10 10:39
Foto: Jessica Gow /TT samt Onyx

Tingsrätten begick ett grovt rättegångsfel när man inte prövade ett ersättningsyrkande från den tidigare advokaten Neo Barstedt sedan han uteslutits ur samfundet.
Det konstaterar Svea hovrätt och tillerkänner Barstedt ersättning med drygt 22 000 kronor för sitt arbete i ett penningtvättsmål.

Det rör sig om ett brottmål vid Nacka tingsrätt där den tidigare advokaten Neo Barstedt agerat agerat offentlig försvarare för en man som åtalats för penningtvätt.

Han kom dock att ersättas av en annan advokat, i samband med att han uteslöts ur samfundet, och yrkade därefter ersättning med X kronor.

”Direkt otillständigt” att betala ut ersättning

I ett beslut angående ersättningsfrågan konstaterade dock Nacka tingsrätt att Barstedt av flera domstolar och av advokatsamfundet ”erhållit omfattande kritik bland annat för att han inlämnat felaktiga kostnadsräkningar till domstolarna samt att han i hög grad har överdebiterat ersättning som han sedan har yrkat ersättning för av almänna medel”. Han hade också uteslutits ur samfundet och det skulle därför, enligt tingsrätten, ”vara direkt otillständigt att tillerkänna honom ytterligare ersättning av allmänna medel”. Hans yrkande lämnades därför utan bifall.

Barstedt överklagade beslutet till hovrätten och yrkade att frågan om ersättningen skulle återförvisas till tingsrätten, alternativt att hovrätten skulle bestämma ersättningen i enlighet med hans begäran i tingsrätten.

Grovt rättegångsfel i tingsrätten

Svea hovrätt slår nu fast att Nacka tingsrätt gjort sig skyldiga till ett grovt rättegångsfel när man inte prövat skäligheten i Barstedts kostnadsanspråk. Rättegångsfelet kan dock avhjälpas i hovrätten och yrkandet om återförvisande avslogs därför.

Hovrätten bestämmer istället att Barstedt ska tillerkännas ersättning av staten med drygt 22 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: