Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gav falskt alibi i mål om försök till mord – döms för grov mened

Processrätt
Publicerad: 2023-01-13 11:24
Foto: DJ

Det handlade om grov mened när kvinnan gav falskt alibi för tre mordförsöksdömda män och presenterade en fingerad skärmdump av ett sms som en del i sin berättelse. Tingsrätten anser också att det finns skäl att döma ut en strängare påföljd än åklagaren yrkat på och dömer nu kvinnan till två och ett halvt års fängelse.

En man blev en natt i juni 2022 utsatt för ett våldsamt angrepp av flera personer i anslutning till sin bostad i Röbäck utanför Umeå. Mannen utsattes bland annat för knivvåld och ådrog sig under angreppet livshotande skador.

Tre män åtalades senare för försök till mord och fälldes i december 2022 också alla för mordförsök. Under huvudförhandlingen hade en 33-årig kvinna hörts som vittne för försvaret. 

Skickades långt senare

Kvinnan hade under ed intygat att de tre tilltalade den aktuella natten hade kommit hem till henne och vistats där vid tidpunkten för angreppet – en uppgift som tingsrätten dock avfärdade med hänvisning till andra uppgifter. Kvinnan hade också gett in en skärmdump från sin mobiltelefon som skulle föreställa ett meddelande som hon skickat till sin son, där hon informerar honom om att en av männen sover över i lägenheten. En teknisk analys visade dock att meddelandet skickats  flera månader senare. Det hade alltså handlat om falsk bevisning som tagits fram i syfte att skapa ett alibi. 

Kvinnan blev senare själv åtalad för grov mened och fälls nu i Umeå tingsrätt i enlighet med åtalet.

”Lagstiftaren har uttalat att vittnen som hörs under ed talar sanning är av väsentlig betydelse för att de rättsvårdande myndigheterna ska ha möjlighet att fullgöra sina uppgifter att utreda brott och lagföra de personer som har begått dem”, skriver tingsrätten. Samhället bör också ingripa kraftfullt mot vittnen som medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller förtiger sanningen. Den gärning kvinnan gjort sig skyldig till är också enligt tingsrätten ett exempel på något som om det blev vanligt skulle utgöra ett allvarligt hot mot rättsväsendets möjligheter att utreda och lagföra brott.

Saknas påföljdspraxis

Det saknas påföljdspraxis kring den nya bestämmelsen om grov mened. Straffskalan sträcker sig dock mellan två och åtta års fängelse och den övre delen av straffskalan bör vara förbehållen fall när meneden syftar till att en oskyldig person ska dömas för brott – eftersom detta är än mer allvarligt än försvårande av en brottsutredning.

I det återstående spannet är utgångspunkten att straffvärdet för menedshandlingen ska stå i relation till straffvärdet för den brottslighet meneden avser. Domstolen ska även bland annat ta hänsyn till hur förslaget tillvägagångssättet varit, till exempel om manipulation av teknisk bevisning förekommit samt vilket resultat meneden haft.

Döms till 2,5 års fängelse

I det aktuella fallet handlar det om brottslighet som med stor marginal överstiger den tvåårsgräns som anvisas i förarbetena – och marginalen är enligt tingsrätten så pass stor att meneden inte kan anses fullt ut täckt av rubriceringen som grovt brott. Teknisk manipulation har också förekommit, vilket är försvårande. Straffvärdet bör därför ligga ”en bra bit över straffminimum”, anser tingsrätten. 

Det kan i och för sig inte uteslutas att kvinnan stått under press att lämna den felaktiga uppgiften – och meneden har inte lett till friande domar. Slutsatsen är ändå att straffvärdet är högre än de två års fängelse som åklagaren yrkat på. Kvinnan döms i stället till två och ett halvt års fängelse för grov mened av en enig tingsrätt. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
GrovmenedUmeatingsratt
Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: