Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FRA nekas överklaga beslut om prövningsordning

Processrätt
Publicerad: 2022-05-02 10:36
Försvarets Radioanstalt, FRA

Försvarets radioanstalt, FRA, får inte överklaga ett beslut från kammarrätten om att låta förvaltningsrätten pröva ett överklagande av myndighetens beslut.
Detta då det enbart är den enskilde som har rätt att överklaga beslutet enligt förfarandereglerna i offentlighets- och sekretesslagen.

Försvarets radioanstalt, FRA, beslutade att delvis avslå en persons begäran om information om myndighetens personuppgiftsbehandling. Detta med motiveringen att endast uppgifter som inte omfattas av sekretess lämnas ut.

I samband med beslutet hänvisade FRA den enskilde att vända sig till kammarrätten om denne ville överklaga beslutet, vilket också skedde. Kammarrätten kom dock att skriva av målet och lämnade såväl överklagandet som övriga handlingar till förvaltningsrätten i Stockholm. Detta då förvaltningsrätten ansågs vara behörig att pröva ärendet som första instans eftersom det rörde den enskildes rätt till information om personuppgiftsbehandling utförd av FRA.

Kammarrättens beslut överklagades av FRA, till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu ger underinstansen rätt.

Överklagandet avvisas

HFD konstaterar att ett beslut om att avslå en begäran om information rörande personuppgiftsbehandling, enligt praxis, ska överklagas i ordningen som anvisas i OSL.

Det beslut FRA nu fattat är, enligt HFD, ett beslut som omfattas av förfarandereglerna i OSL, vilket i sin tur innebär att beslutet ska överklagas till kammarrätten samt att endast den enskilde har rätt att överklaga beslutet.

FRA:s överklagande ska därför avvisas.


Dela sidan:
Skriv ut: