Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare får rätt om ersättning – var tvungen att substituera

Processrätt
Publicerad: 2022-06-22 12:56
Foto: DJ

Hovrätten ger en försvarare delvis rätt och beslutar att ersätta honom med 124 000 kronor mer än vad tingsrätten ansåg var skäligt.
Detta då tingsrätten ”medvetet” satt ut målet till förhandling under den period då försvararen var bortrest – trots att han påpekat detta i samband med slutdelgivningen.

Advokaten agerade offentlig försvarare för en klient som åtalats för grov misshandel. För sitt arbete i målet begärde han ersättning med 261 000 kronor för 181 timmar.

Tingsrätten konstaterade att försvararens klient endast varit åtalad under en åtalspunkt samt att åtalet ”varken varit särskilt omfattande eller komplicerat”. Inte heller ansågs målets svårighetsgrad, komplexitet eller de rättsliga bedömningarna varit av sådan art och tyngd att advokaten skulle ha rätt till ersättning för sådant omfattande arbete. Dessutom tycktes vissa moment, enligt tingsrätten, ha dubbelarbetats.

Att försvararen tagit på sig uppdraget, men inte kunnat fullfölja det med anledning av semester gjorde inte heller att han hade rätt till ersättning för att ljudfiler från förhör som avhandlats under huvudförhandlingen skulle höras på nytt. Inte heller ansågs det framgå när han substituerat – trots att detta skett i stor utsträckning under huvudförhandlingen. Sammantaget ersattes han därför med 144 000 kronor för 100 timmars arbete.

Var tydlig med sin situation

Försvararen överklagade tingsrättens beslut i ersättningsfrågan och anförde att han haft fog för sin kostnadsräkning. Han pekade bland annat på det stora antalet vittnesförhören i förundersökningen och skrev att man ”givetvis måste penetrera, jämföra och analysera alla vittnesutsagor för att kunna bilda sig en uppfattning”.

Han underströk också att han redan inför slutdelgivningen gjort klart för rätten att han skulle vara bortrest under en viss period – och gjorde därför allt han kunde för att målet inte skulle sättas ut till förhandling just då. Trots att övriga parter var välvilliga till att hitta en pragmatisk lösning valde tingsrätten, enligt advokaten, ”utan överseende att sätta ut tre huvudförhandlingsdagar under denna tidsperiod” varför han var tvungen att substituera med tingsrättens godkännande.

Får 79 000 kronor extra

Nu ger hovrätten försvararen rätt – och tillerkänner honom ytterligare knappt 124 000 kronor i ersättning, varav 79 000 för arbete. Enligt hovrätten är det begärda ersättningen visserligen ”för hög”, men huvudförhandlingen har medvetet bokats ut under den tid då advokaten uppgett att han inte kunde närvara och dessutom godkänt substitution under denna period.

Försvararen har därför rätt till skälig ersättning för den extra tidsåtgång som substitutionen medfört och anser att skälig ersättning för arbete motsvarar 155 av de 181 begärda timmarna. Han får också betalt för ett antal fler timmars tidsspillan än vad han fick i tingsrätten. Sammanlagt tillerkänns försvararen ytterligare ersättning av staten med 123 888 kronor.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Besluthovrätten

Dela sidan:
Skriv ut: