Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Färre prövningstillstånd men fler prejudikat från HD under 2020

Processrätt
Publicerad: 2021-02-15 11:14

Det beviljades färre prövningstillstånd och avgjordes fler mål vid Högsta domstolen under förra året jämfört med 2019.
Det visar domstolens årsredovisning.

Under förra året beviljades 125 prövningstillstånd av Högsta domstolen, vilket är tre färre än under 2019. Totalt gjordes 5 069 så kallade dispensprövningar, det vill säga prövningar av huruvida ett mål ska tas upp av domstolen. I 95 procent av fallen avgjordes dessa av ett justitieråd medan fem procent av ansökningarna prövades av tre justitieråd.

Samtidigt som antalet beviljade prövningstillstånd minskade så ökade antalet inkomna mål med tre procent jämfört med 2019. Antalet prejudikat från domstolen var 93 till antalet, vilket är sex fler än under 2019. Flest prövningstillstånd och prejudikat lämnades inom processrättens område.

Majoriteten av ärendena avgörs inom 17,1 månader

I majoriteten av fallen, 90 procent, fattade Högsta domstolen beslut i frågan om prövningstillstånd inom 2,6 månader. Tittar man istället på mediantiden för beviljade prövningstillstånd ser man att den tiden är något längre, 3,7 månader.

Tittar man på handläggningstiderna för dispenserade mål ser man att 90 procent av dessa mål avgjordes inom drygt 17 månader från det att de inkom till domstolen. När det gäller så kallade extraordinära mål, resningar eller klagan över domvilla, är handläggningstiderna dock kortare, drygt åtta månader.

En rad uppmärksammade mål har avgjorts

Under 2020 avgjordes en rad uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Ett av de mest uppmärksammade var det så kallade ”Girjasmålet” där domstolen gav en sameby ensamrätt till ett stort område ovanför den så kallade odlingsgränsen i Norrbotten.

Domstolen fattade även det slutliga avgörandet i ett försäkringsärende som rörde en kostöld, ett ärende som fått stor uppmärksamhet efter att det avhandlats av Leif GW Persson i SVT-programmet Veckans Brott för ett antal år sedan.

HD avgjorde även ett så kallat ”fentanylmål” där man konstaterade att en person som säljer narkotika, under vissa förhållande, kan dömas till ansvar för grovt vållande till annans död.


Dela sidan:
Skriv ut: