Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstol: ”Mycket stark” presumtion för fängelse vid menedsbrott

Processrätt
Publicerad: 2022-09-15 14:00
Foto: Claudio Bresciani / TT

Det föreligger en mycket stark presumtion för fängelse vid menedsbrott då det ”innefattar ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet”. Det konstaterade Stockholms tingsrätt och dömde en man till fyra månaders fängelse.
Nu fastställer hovrätten fängelsedomen.

Mannen åtalades för att ha ljugit under vittnesed i domstol när han uppgav att det var han, och inte den rattfylleriåtalade personen, som hade kört en bil vid ett för målet aktuellt tillfälle.

Vid tingsrätten erkände mannen att han lämnat en oriktig uppgift och hänvisade till att han vid den tidpunkten levde ett annat liv. Nu är han motiverad att lämna det kriminella livet bakom sig, har genomgått behandling och blivit en annan människa. Han yrkade därför att påföljden skulle bestämmas till en icke-frihetsberövande sådan.

Högt artvärde av mened

Tingsrätten inhämtade yttrande från Frivården som också konstaterade att en skyddstillsynspåföljd med föreskrift att han skulle genomgå den vård och behandling som bedöms nödvändig skulle vara lämplig.

Enligt tingsrätten föreligger det dock ”en mycket stark presumtion för fängelse vid menedsbrott eftersom brottet innefattar ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och påverkar möjligheterna att upprätthålla dess effektivitet och tillförlitlighet”. Artvärdet av menedsbrottet ansågs av tingsrätten dessutom ”så högt att fängelse bör underlåtas endast om starka skäl talar emot en sådan påföljd”.

Även om mannen genomgått ”en glädjande, positiv utveckling och en påtaglig förbättring har skett av hans situation” ansågs inte detta tillräckligt för att en icke-frihetsberövande påföljd skulle kunna utdömas. Han dömdes därför i enlighet med straffvärdet för gärningen – till fyra månaders fängelse.

Hovrätten fastställer

Mannen överklagade domen till hovrätten och yrkade att straffet skulle sättas ned.

Hovrätten gör dock ingen annan bedömning än tingsrätten och fastställer domen på fyra månaders fängelse.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
menedfängelse

Dela sidan:
Skriv ut: