Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bodström får halv miljon till för folkmordsrättegång

Processrätt
Publicerad: 2019-08-09 11:30
Foto: Marcus Ericsson / TT

Advokat Thomas Bodström får ytterligare en halv miljon kronor i ersättning för sitt försvar av en man som dömts för sin delaktighet i folkmordet i Rwanda. Tingsrätten prutade hans krav med en miljon. Hovrätten anser att även den försvarare som själv har deltagit i ett förhör under förundersökningen måste få ersättning för genomläsning av utskriften.

Thomas Bodström tillerkändes 3,5 miljoner kronor i ersättning för sitt försvar av den åtalade i en rättegång om folkmordet i Rwanda. Det innebar en prutning av det yrkade beloppet med cirka en miljon kronor. Ungefär lika mycket fick den kollega som delade på försvaret. Tingsrätten gav honom ersättning för 1 473 timmars arbete, nästan 400 timmar mindre än han begärde ersättning för.

”Föredömligt preciserade”

Stockholms tingsrätt ansåg visserligen att försvararnas kostnadsräkningar var ”föredömligt preciserade”.  När det gällde ersättning för genomgång och inläsning av förundersökningsprotokollet (inklusive tilläggs- och sidoprotokoll) uppgav Thomas Bodström att han lagt ner 430 timmar men tingsrätten nöjde sig med 350 timmar. Eftersom försvararna medverkat vid förhören menade rätten att en ”Genomgång av dessa förhörsutskrifter bör rimligtvis till stor del ingå i det förarbete inför förhandlingstillfällena…”.

Thomas Bodström hade vidare begärt ersättning för förhandlingstid samt för- och efterarbete i samband därmed med sammanlagt cirka 630 timmar, 350 timmar mer än den faktiska förhandlingstiden. ”Även med beaktande av det stora antalet omfattande förhör som genomförts anser tingsrätten att diskrepansen mellan faktisk förhandlingstid och arbete hänförligt till för- och efterarbete är alltför stor” skrev tingsrätten.

Hovrätten höjer ersättningen

Nu höjer Svea hovrätt den i tingsrätten beslutade ersättningen till Thomas Bodström med cirka en halv miljon kronor. Huvudförhandlingen i tingsrätten har pågått under ett mycket stort antal dagar. När det gäller huvudförhandlingen poängterar hovrätten att huvuddelen av förhandlingstiden har ägnats åt förhör med personer som befunnit sig på annan plats än i tingsrättens lokaler i Stockholm. Den åtalade har varit frihetsberövad och åtalad för mycket allvarlig och omfattande brottslighet. ”Det är mot denna bakgrund rimligt att båda försvararna har varit väl förberedda inför varje huvudförhandlingstillfälle, inte minst med hänsyn till risken för förhinder för någon av dem på grund av sjukdom eller liknande” skriver hovrätten. Enligt hovrätten är en ersättning motsvarande de 630 timmars arbete skälig.

Ska inte drabbas för deltagande i förhör

Beträffande inläsningen av förundersökningen menar domstolen att förundersökningsmaterialet har varit mycket omfattande och till stora delar utgjorts av förhörsutskrifter. Enligt hovrätten är det rimligt att båda försvararna har varit väl insatta i förundersökningsmaterialet för att kunna ta till vara den åtalades rätt på bästa sätt. Och försvararna ska inte drabbas av att de varit med på förhören. ”Även den försvarare som själv har deltagit i ett förhör under förundersökningen måste få ersättning för genomläsning av utskriften av förhöret, bland annat mot bakgrund av förhörens omfattning och den tid som förflutit från att förhören hållits till dess att förundersökningsprotokollet sammanställts. Mot denna bakgrund får den nedlagda tiden godtas”. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se