Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Blottade sig under videosamtal med ex-fru – döms för sexuellt ofredande

Processrätt
Publicerad: 2022-07-26 09:14
Foto: Isabell Höjman / TT /

Hovrätten slår fast att en man ska dömas för sexuellt ofredande efter att han, i samband med ett videosamtal mellan parternas gemensamma dotter och mamman, visat sin penis.
Även om parterna, som varit gifta, tidigare haft en skämtsam sexuell jargong så hade de inte ett skämtsamt samtal vid det aktuella tillfället.

En 32-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för sexuellt ofredande.

Enligt åklagaren hade mannen via videosamtal blottat sig genom att visa sitt könsorgan för målsäganden på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag och/eller kränka hennes sexuella integritet. Händelsen inträffade den i november 2020.

Målsäganden begärde att den tilltalade skulle betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkningen som gärningen innebar.

Erkände att han visat könet – men friades

32-åringen förnekade gärningen. Han erkände att han via videosamtal visade sitt könsorgan för målsäganden men bestred ansvar för brott eftersom det inte var i syfte att väcka obehag eller kränka hennes sexuella integritet. Vidare motsatte han sig skadeståndsyrkandet.

Det var utrett att den tilltalade blottade sig för målsäganden. Parterna hade tidigare varit gifta och hade ett barn tillsammans. Vid tiden för händelsen hade parterna en pågående vårdnadstvist. Den tilltalade hade ett videosamtal via telefon med dottern, som befann sig hos mamman. Han visade sitt könsorgan efter det att mamman tagit över telefonen.

Målsäganden uppgav att parterna haft sexuellt umgänge några månader innan. De hade dessutom, i början av relationen, haft en sexuell jargong då mannen vid något tillfälle skickade bilder med sexuellt innehåll. Den tilltalade uppgav att det han gjorde var på skämt, trots att det inte varit några sexuella skämt parterna emellan. Baserat på parternas historik och händelsens kontext, bedömde tingsrätten att gärningen inte var sådan att den typiskt sett var ägnad att väcka obehag. Mannen frikändes därför. 

Ordföranden skiljaktig

Ordföranden var skiljaktig i ansvarsfrågan och påpekade att parterna, vid tiden för händelsen, var skilda och inte hade någon sexuell relation. I samband med videosamtalet frågade han mamman varför hon var så sur och visade därefter sitt kön för henne. Enligt den skiljaktige var det en gärning som, i den aktuella situationen, typiskt sett väckte obehag. Mannen skulle därför dömas för sexuellt ofredande.  

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att mannen skulle dömas i enlighet med åtalet. 

Målsäganden yrkande också att hovrätten skulle bifalla hennes skadeståndstalan.

Hovrätten gör annan bedömning

Hovrätten poängterar att det är utrett att den tilltalade den 8 november 2020 under ett videosamtal medvetet visade sin penis för målsäganden. Även om hovrätten godtar mannens uppgift om att parterna ibland kunde ha en skämtsam sexuell jargong så har det framkommit av både hans egna och målsägandens uppgifter att de inte hade ett skämtsamt samtal vid detta tillfälle.

Han har själv berättat att han blottade sin penis som en reaktion på att mamman avbröt hans samtal med dottern. Att i en sådan situation visa sitt kön är ett handlande som typiskt sett kränker en persons sexuella integritet. Han har genom gärningen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande för vilket han ska dömas till 40 dagsböter om 390 kronor.

Avslutningsvis ska han ersätta målsäganden för den kränkning som gärningen har inneburit. Det belopp som hon har begärt är skäligt. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: