Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Berusad man sköt in det nya året – förlorar vapentillståndet

Processrätt
Publicerad: 2022-06-14 09:42
Genrebild Foto: Dan Hansson / SvD /TT

En man som avfyrade två skott med sitt hagelgevär nyårsnatten 2020 förlorar sitt tillstånd att inneha skjutvapen.
Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att det är utrett att mannen var berusad när han sköt. Han är därför olämplig att inneha vapen.

Polismyndigheten beslutade i december 2021 att återkalla en mans tillstånd att inneha skjutvapen. Som skäl för beslutet angavs att mannen på nyårsafton – i kraftigt berusat tillstånd – avlossat två skott med ett hagelgevär. Vid tillfällen befann sig personer vid en närbelägen kyrka som upplevde att de blev beskjutna.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade att det skulle upphävas. Han var van jägare sedan 40 år. I sina jaktkretsar hade han gjort sig känd för ”skicklighet och gott omdöme i vapenhantering och säkerhet”. 

Skotten som sköts på nyårsafton sköts för att fyra in det nya året och var inte laddade med hagel, utan människor eller djur i närheten. Han hade druckit under dagen men var inte berusad vid tillfället. Polisen kom till platsen långt efter händelsen och väckte honom. Han kan därför ha uppfattats som trött och medtagen.

Olämpligt att avfyra

Förvaltningsrätten framhöll inledningsvis att det var olämpligt av mannen att avfyra skotten. Mot mannens bestridande var det dock inte klarlagt att han var onykter vid tidpunkten för avlossandet. Att mannen inte konsumerat en större mängd alkohol fick dessutom stöd av vittnesuppgifter. 

Mannens hus var beläget 100 meter från kyrkan och geväret var inte laddat med hagel. De avfyrade skotten utgjorde därför inte någon fara för annan. Av utredningen framgick vidare att mannen var en erfaren jaktledare som inte fått någon anmärkning tidigare.

Sammantaget fann därför domstolen att mannen inte var olämplig att inneha skjutvapen. Överklagandet skulle alltså bifallas.

Polisen överklagade

Rådmannen var skiljaktig och ansåg att det var utrett att mannen avlossat skotten i onyktert tillstånd. Överklagandet skulle därför avslås.

Polismyndigheten överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg. Myndigheten hänvisade till ett polisvittne som förhört mannen under nyårsnatten. Denne upplevde mannen som påtagligt berusad.

Kammarrätten konstaterade att mannen ostridigt använt hagelgeväret för ett annat ändamål än det som omfattas av hans vapentillstånd. Härigenom har han agerat olämpligt. Parterna är däremot inte överens om huruvida mannen var berusad när skotten avlossades.

Rätt att återkalla tillstånden

Polisen som förhörde mannen uppfattade honom som påtagligt berusad och upplevde att han luktade alkohol. Mannen har i förhör själv uppgett att han drack två–tre glas whisky och några öl på kvällen. Enligt domstolen ger dessa uppgifter tillräckligt stöd för att mannen var påverkad när skotten avlossades.

Polismyndigheten bedöms därmed ha haft fog för sitt beslut att återkalla mannens tillstånd att inneha skjutvapen. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
berusad vapen
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: