Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ändrad rubricering ger tolv års fängelse – istället för knappa tre

Processrätt
Publicerad: 2021-12-28 08:36

Tingsrätten ansåg att det inte var styrkt att den man som pekats ut som målsägande faktiskt var den som blivit beskjuten, varför en åtalad 35-åring endast dömdes för grovt vapenbrott. Hovrätten, som bedömer att det inte råder något tvivel kring vem som blev beskjuten, ändrar rubriceringen och dömer 35-åringen för mordförsök till tolv års fängelse.

Under våren 2021 bedrev polisen spaning mot en 35-årig man i Eskilstuna. Som ett led i spaningen förekom även hemliga tvångsmedel.

Den 9 maj samma år iakttog polisens spanare hur mannen tog en taxi till en rondell i Eskilstuna, för att där hoppa in i en bil. Efterföljande dag observerade spanarna hur 35-åringen lämnande sin lägenhet och tillsammans med ett par andra personer satte sig i den aktuella bilen. Personerna färdades till samma rondell som 35-åringen besökt dagen innan.

Vid rondellen stod en man och väntade. De klev ur bilen och rörde sig mot ett träd där en av dem grävde farm något som en av spanarna uppfattade var en pistol. Därefter gick de mot rondellen och öppnade eld mot mannen som stått och väntat vid rondellen. Mannen lyckades fly med livet i behåll.

Dömdes för grovt vapenbrott

Cirka en timme efter det inträffade påträffades bilen som 35-åringen färdats i parkerad utanför hans ex-frus bostad. Därefter greps 35-åringen och man kunde säkra tändsatspartiklar från hans händer och kläder. Han åtalades vid Eskilstuna tingsrätt för försök eller medhjälp till mord samt grovt vapenbrott.

Tingsrätten fann det inledningsvis styrkt att 35-åringen var en av gärningsmännen som befann sig på brottsplatsen när pistolen avfyrades.

Den av åklagaren påstådda målsäganden – mannen som mötte upp 35-åringen vid rondellen – hade lämnat ytterst svepande uppgifter om händelseförloppet. Han kunde inte uppge vad han skulle ha gjort vid rondellen eller vilka han ska ha umgåtts med. Hans uppgifter motsades också delvis av spanarnas uppgifter. Sammantaget ansåg domstolen att hans uppgifter har ett lågt bevisvärde.

Mot denna bakgrund fann rätten att det rådde sådan oklarhet kring vem som är målsägande att 35-åringen inte kunde dömas för försök eller medhjälp till mord. Han dömdes dock för grovt vapenbrott till två år och nio månaders fängelse.

Målsägandens uppgifter stämmer

I likhet med tingsrätten anser Svea hovrätt att det är ställt utom rimligt tvivel att 35-åringen var en av de personer som befann sig på brottsplatsen när pistolen avfyrades.

Vad gäller frågan vem gärningsmannen har försökt att skjuta konstaterar domstolen att det framgår av polisernas iakttagelser att de mötte upp en ensam man.

Enligt rätten stämmer den påstådda målsägandens uppgifter om att det var två skyttar och vilken flyktväg de tog överens med vad vittnena har uppgett. Vidare stämmer hans uppgifter om platsen för brottet och hur han förflyttade sig efter händelsen överens med hur hans telefon har kopplat upp sig. Han har även berättat att han tidigare blivit utsatt för ett mordförsök.

Ingen tvekan om vem som sköts

Hovrätten anser att det inte råder någon tvekan kring att mannen var den som blev beskjuten vid rondellen. 35-åringen ska därför dömas för försök till mord, men inte grovt vapenbrott eftersom det konsumeras av mordförsöket.

Beträffande påföljden konstaterar domstolen att gärningen har föregåtts av viss planering och att 35-åringen har agerat med avsiktsuppsåt. Om brottet skulle ha fullbordats hade det varit fråga om en ren avrättning. Det beaktas vidare att skotten avlossades i anslutning till bostadshus. Till detta kommer att det saknas förmildrande omständigheter.

35-åringen ska därför dömas till fängelse i tolv år för mordförsök. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
nyrubricering

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se