Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat tog inte kontakt med klient på flera veckor – varnas

Processrätt
Publicerad: 2022-06-14 14:27

En advokat tog aldrig kontakt med sin klient – och svarade inte på rättens frågor om varför han inte gjorde det.
Nu varnas han av Advokatsamfundets disciplinnämnd som anser att hans agerande inneburit att han allvarligt brutit mot god advokatsed.

Den 25 augusti förra året förordnades advokaten som offentligt biträde av förvaltningsrätten i Göteborg. Knappt tre veckor senare, den 13 september, kontaktade en socialsekreterare domstolen och uppgav att advokaten ännu inte hade tagit kontakt med sin klient och dessutom varit mycket svår att nå även för socialsekreteraren.

Återkom aldrig

Socialsekreteraren uppgav vidare att hon flera gånger lämnat meddelanden och bett advokaten höra av sig, vilket han till slut gjorde. Då uppfattades han som att han ”inte riktigt förstod sitt uppdrag och inte heller var intresserad av vad det innebar”. Till slut sökte rådmannen under ett par dagar kontakt med advokaten i syfte att få besked om hur han såg på sitt uppdrag – men advokaten återkom aldrig.

Advokaten uppmanades då att skriftligt ange hur han såg på sitt uppdrag och informerades om att ett uteblivet svar inte hindrade rätten från att entlediga honom. Då advokaten aldrig inkom med något svar entledigades han från uppdraget som offentligt biträde.

Allvarligt brutit mot god advokatsed

I yttrande till Advokatsamfundet har advokaten uppgett att han ”dessvärre brustit i att skyndsamt ta kontakt med klienten”, vilket varit ett förbiseende hänförligt till en hektisk arbetssituation.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten allvarligt brutit mot god advokatsed när han varit svår att nå och inte svarat på rättens frågor.

Han tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: