Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas – för ”glädjespridande” signatur

Processrätt
Publicerad: 2021-02-09 14:15
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En advokat tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att han undertecknat ett brev till sin klients motpart med en ”glad gubbe”.

Advokaten anmäldes till samfundets disciplinnämnd av en kvinna som varit motpart till hans klient i ett misshandelsmål och ett vårdnads- och umgängesmål. Hon riktade, bland annat, anmärkningar mot att advokaten i ett brev till henne gällande vårdnadstvisten ”av ytterst allvarligt karaktär” ritat en glad gubbe vid sin underskrift. Anmälaren ifrågasatte huruvida detta var förenligt med god advokatsed.

Advokaten har i yttrande till disciplinnämnden skrivit att han ”beklagar att motpartens subjektiva upplevelse av hans signatur skapat så allvarliga olägenheter”. Hans signatur har sett ut på samma sätt länge och det har enligt honom inte funnits några provocerande bakomliggande tankar. Däremot, skriver advokaten, har han ”ofta mötts av ett leende när han undertecknat handlingar i närvaro av andra personer och har fått höra vid flera tillfällen att hans signatur, hans ”varumärke” sprider glädje. Enligt honom kan utformningen av hans signatur ”rimligen inte bedömas under Advokatsamfundets regler om god advokatsed”.

Han framhöll också att han alltid levt med en ”positiv och glädjefull syn på livet och har hellre sett möjligheter än problem i livets skeenden”.

Prickas för signaturen

I ett genmäle till advokatens yttrande anförde anmälaren dock att advokatens argument om att han om att han genom sin signatur spridit glädje ”säger mer om hans bristande omdöme, frånvaro av respekt för människor samt framförallt hans avsaknad av insikt i vad god advokatsed innebär, än om hans uppfattning om vad som sprider glädje”.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten, genom sitt sätt att underteckna brevet, inte levt upp till kraven på saklighet och korrekthet. Detta i kombination med att han i samma ärende tagit direktkontakt med sin klients motpart – utan att meddela motpartsombudet om detta – gör att han tilldelas en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: