Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat får betalt för samtal med klient – innan han förordnats

Processrätt
Publicerad: 2020-10-07 14:24
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har en advokat rätt till ersättning för telefonsamtal med klienten som skett innan denne förordnades som offentligt biträde?
Nej, säger förvaltningsrätten. Ja, säger kammarrätten – om samtalen varit nödvändiga för uppdragets utförande.

Förvaltningsrätten i Jönköping beviljade i beslut den 7 april 2020 en advokat, tillika offentligt, biträde ersättning med totalt 15 490 kronor. Han beviljades ersättning med 9 360 kronor för 6 timmar och 40 minuters arbete mot begärda 16 609 kronor, som avsåg ersättning för utfört arbete om 11 timmar och 50 minuter. Förvaltningsrätten menade att av den totala tiden avsåg 40 minuter arbete som utfördes innan advokaten förordnades som offentligt biträde och det arbetet ersattes därför inte.

Även om viss kontakt och avslutande åtgärder behövdes efter en överenskommelse om frivillig vård, var den tid som han hade lagt ned väl tilltagen.

Överklagade till kammarrätten

Advokaten överklagade till Kammarrätten i Jönköping och yrkade att han skulle tillerkännas i förvaltningsrätten begärd ersättning uppgående till 24 552 kronor inklusive mervärdesskatt. Han menade bland annat att det är felaktigt att ersättning inte kan utgå för arbete som utförts innan förordnandet ägde rum.

Han uppgav vidare att det var socialförvaltningen hade behov av att komma överens om rimliga villkor för den frivilliga vården som överenskommits vid förvaltningens sammanträde vilket krävde ytterligare arbete i form av telefonkontakt med klienten och bistående vid upprättande av inlaga.

Kammarrätten konstaterar nu att ett offentligt biträde, enligt rättshjälpslagen och lagen om offentligt biträde, har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Ersättning för arbete före ansökan kan endast avse arbete som varit av mindre omfattning eller av brådskande art. 

Att arbetet utförts innan advokaten förordnats som offentligt biträde innebär inte att det inte kan vara ersättningsgillt, se ovannämnda lagrum. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta att de två telefonsamtal som skett innan förordnandet varit nödvändiga för uppdragets utförande. Då arbetet innan förordnandet varit av mindre omfattning ska kostnaderna för arbetet ersättas. Advokaten tillerkänns därför ytterligare 936 kronor exklusive mervärdesskatt motsvarande två tredjedelar av timkostnadsnormen.

Berättigad till två timmars arvode

Ett ombuds arbete med att genom samtal motivera sin klient till en förlikning, samförståndslösning eller som i det här fallet en överenskommelse om frivillig vård är – i framgångsrika fall – något som typiskt sett är processekonomiskt fördelaktigt och kostnadsbesparande.
Det kan därför, enligt kammarrätten, i dylika fall finnas skäl att beakta detta vid bedömningen av om yrkad ersättning är skälig.

Kammarrätten, som inte har skäl att ifrågasätta vad advokaten anfört, finner därför och med beaktande av målets art och omfattning att han är berättigad till ytterligare ersättning för skäliga två timmars arbete motsvarande 2 808 kronor exklusive mervärdesskatt.

Överklagandet bifalls delvis och advokaten tillerkänns ytterligare 3 744 kronor exklusive mervärdesskatt. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Advokatsamtal

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se