Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Positivt med tre fällande domar för hot mot journalister”

Nyheter
Publicerad: 2022-04-28 10:06

DEBATT – av Hanna Stjärne, vd SVT och Anne Lagercrantz, divisionschef för nyheter och sport på SVT.

De senaste veckorna har tre personer fällts för att ha hotat SVT-journalister runt om i landet.  Det är viktiga domar som visar det självklara – att hota journalister i deras yrkesutövning är ett hot mot det fria ordet och det ska straffas.

Det är tre olika typer av hot. Men alla tre riktades direkt mot SVT:s journalister. Det är inte bara oacceptabla hot mot enskilda personer, det är också hot som i akt och mening syftar till att tysta och att påverka den fria journalistiken.

I juni 2021 var SVT:s reportrar på plats i Borås för att rapportera från den stadsdel som dagen före skakats av ett storbråk. SVT:s team hotades av en person som nu är dömd för olaga hot.

Sociala medier kan vara en giftig plats med allvarliga hot bland annat mot journalister. En person lade på Twitter ut en bild där ett vapen riktades mot SVT:s programledare Cecilia Gralde. I en märklig dom friade tingsrätten men hovrätten valde senare att fälla  och att dessutom tydligt markera i domskälen att hotet var extra allvarligt:

”Hotet är riktat mot en journalist i hennes yrkesutövning och har, enligt hovrättens bedömning, syftat till att i förlängningen påverka den allmänna åsiktsbildningen. Detta utgör en försvårande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde, som hovrätten anser motsvarar ett kortare fängelsestraff.”

Den senaste domen kom efter att en person i flera mejl hotat en journalist på SVT Nyheter Västerbotten. Även här markerar rätten att hotet syftade till att påverka journalistiken. Personen försökte få journalisten att bevaka en specifik fråga och om så inte skedde skulle personen dyka upp i journalistens hem för att ”övertyga” journalisten om att bevaka frågan. Han kallade även reportern ”din lilla pissråtta”. Personen fälldes för olaga hot och fick villkorlig dom och dagsböter.

Domarna visar att det lönar sig för journalister att anmäla hot. Fällande domar är inte bara rättssamhällets markering mot den som olagligen hotar andra. Det är också en upprättelse för den som blivit hotad. Polisanmälningar gör också myndigheter får en mer rättvisande bild av vidden av problemet.

Ingen ska behöva bli hotad i sin yrkesutövning. Inte journalister och ingen annan yrkesgrupp heller. Den som hotar gör det i ett syfte. Den som hotar journalister gör det av intolerans mot fri journalistik och fri åsiktsbildning. Därför ser vi positivt på att tre olika domstolar visat tydlighet. Vi hoppas och tror att det är ett tecken på att rättsapparaten tar hot mot journalister på allvar. Och att journalister ska kunna lita på att den som hotar blir ställd inför rätta och fälld. Det gagnar den svenska demokratin.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: