Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Politikerna: Lagrådet fyller viktig funktion – men kan köras över

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 13:08

Lagrådet fyller en viktig funktion när de granskar regeringens lagförslag – men politikerna är tillsatta för att se framåt och genomföra politiska projekt som inte alltid synkar med rådets uppfattning.
Det säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson, Johan Hedin, under en paneldebatt om de rättsstatliga principerna.

Under onsdagen anordnade fackförbundet Akavia paneldebatt i centrala Stockholm. Ämnet för dagen rörde värnandet av de rättsstatliga principerna i ”en föränderlig tid” och inbjudna var rättspolitiska talespersonerna från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. På plats fanns även tre experter i form av kriminologiprofessorn Henrik Tham, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Akavias sakkunniga inom rättspolitik Anna Nitzelius.

Efter sedvanligt mingel i en uppsluppen, men morgontrött, foajé inleddes vad som mer blev ett samtal än en debatt – och som främst kom att handla om kvicka lagändringar och Lagrådets funktion.

”Står och stampar på samma ställe”

De tre politikerna, Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M) och Johan Hedin (C) tycktes alla vara överens om att en bredare översyn av brottsbalken är nödvändig. Johan Hedin kan också tänka sig en översyn av rättegångsbalken och OSL – som ibland ”sväljer kameler och silar mygg”.

– Där måste vi tillåta oss att höja blicken.

Johan Forssell ville inte skriva under på åsikten om att lagstiftningsarbetet går i allt snabbare takt – utan tycker att man i mångt och mycket bara står och stampar.

– Jag tycker inte att det går sådär jättefort. Allt är relativt. Det är möjligt att det nu går fortare än tidigare, men om man relaterar till samhällsutvecklingen så tycker jag inte att det kommer fram jättemycket ny lagstiftning och att det går superfort. Jag tycker nog snarare att vi på flera håll står och stampar på ungefär samma plats som tidigare. Det är ingen naturlag att lagstiftningen blir bättre bara för att det tar lång tid, sade Johan Forssell.

”Farlig utveckling”

Fredrik Lundh Sammeli och Johan Hedin var av en annan åsikt och underströk istället vikten av att lagstiftningsarbetet får ta den tid det behöver.

– Vi behandlar ofta varje fråga för sig utan att se det som en helhet. Varje förslag, även de som hotar rättssäkerheten och rättsstatliga principer, kan ofta vara välmotiverade. Men om man lägger samman dessa i ett system så skapar man en cocktaileffekt som faktiskt utmanar rättsstatliga principer. I bland behöver det gå fort, men inte alltid, sa Johan Hedin.

– Det tar lång tid och utredningsarbetet är frustrerande för oss politiker som vill göra någonting nu, det är fyra år på en mandatperiod. Samtidigt ser vi en utveckling där riksdagen allt oftare börjar lyfta in egen skarp lagstiftning. Vilket alla partier i konstitutionsutskottet pekat på som en farlig utveckling, sa Fredrik Lundh Sammeli.

”Lagrådet är viktigt – men..”

På frågan om Lagrådets funktion och regeringens beslut att i vissa fall ”köra över” Lagrådet sade Fredrik Lundh Sammeli att rådet har en ”otroligt viktig roll”, men konstaterade samtidigt att man kan använda deras yttranden lite som man vill.

– Oavsett om man sitter i regering eller opposition så hyllar man ju Lagrådet och tar rygg mot dem och andra gånger konstaterar man att ’ja ja’ de tyckte det där och vi tycker något annat. Det tänker jag är balansen. Det viktiga är väl att politiken verkligen förhåller sig till Lagrådets kritik och synpunkter och svarar upp när man väljer en annan väg och varför man gör det.

Johan Hedin var inne på samma linje.

– Det är klart att Lagrådet är väldigt viktigt, men de gör ju en legal bedömning. Vi är ju satta som politiker, ska se framåt och genomföra politiska projekt som ibland inte är i full synk med Lagrådets uppfattningar, men vi gör dem iallafall för att vi tror på någonting och vill visa ledarskap och gå framåt.

Johan Forssell återkom till vikten av att ”höja blicken”.

– Vi fäster stor vikt vid vad Lagrådet skriver. Om man väljer att göra avsteg får man väl motivera detta, men just de här delarna ´höj blicken – vart är ni på väg någonstans´är något som vi har fångat in från Lagrådet.

”Lagstiftningsdiarré”

När det var dags för ”experterna” att äntra scenen hade åhörarnas puls ökat, kaffet gjort sitt och förhoppningarna om en spänstig debatt spridit sig runtom i auditoriet. Så mycket till spänstig debatt blev det dock inte.

Den seniora kriminologiprofessorn Henrik Tham var visserligen besviken på den ”lagstiftningsdiarré” han noterat de senaste mandatperioderna och konstaterade att alla de kriminaliseringar, straffskärpningar och utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning som införts den senaste tiden inte kommer att ha någon effekt på brottsligheten. Men i övrigt var experternas utlåtanden om politikernas uttalanden svala.

– Jag tänker inte recensera varken vad regeringen eller Lagrådet gjorde i kronvittnesfrågan. Det är inget som påverkar min verksamhet, sade Helena Jäderblom.

– Lagrådet är ju inte den enda mekanismen vi har, sade Anna Nitzelius.


Dela sidan:
Skriv ut: