Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisman varnade kriminell källa om att han var avlyssnad

Nyheter
Publicerad: 2019-09-27 13:31
Foto: Isabell Höjman / TT /

Det var ett brott mot tystnadsplikten när en polis i ett telefonsamtal berättade för en informatör att han var föremål för ”dold övervakning” och sannolikt även var telefonavlyssnad.
Syftet har sannolikt varit att ingjuta förtroende och få källan att lämna viktig information för brottsbekämpning.
Påföljden bestäms med hänsyn till detta till dagsböter.

Den idag 63-årige mannen har arbetat som polis i över 40 år och har ”på deltid” fungerat som så kallade hanterare, där han inhämtat uppgifter från informatörer och vidarebefordrat dem i polisorganisationen. En man som ägnat sig åt kriminell verksamhet har efter frihetsberövande meddelat att han ville ”byta sida” och samarbeta med Polisen. Mannen har också lämnat avgörande tips om kriminell verksamhet. Han har dock av olika anledningar aldrig blivit formellt registrerad som källa hos Polisen – något som annars hade resulterat i att mannen hade fått ett alias, en särskild hanterare och hade haft möjlighet att få viss ekonomisk ersättning.

Markering om dold övervakning

Istället har 63-åringen varit en av två poliser som ”drivit källan” och skrivit underrättelserapporter utifrån den information som han lämnat. Någon gång under 2017 har 63-åringen ringt upp källan från en kontantkortstelefon, som använts för hantering av källor. 63-åringen hade då via en kollega fått veta att källan blivit stoppad av polis när han färdats i en bil och att han haft en markering om ”dold övervakning” i Polisens efterlysningssystem.

Dubbel avlyssning

I samtalet berättade 63-åringen för källan att han står under ”dold övervakning” och att detta innebär att Polisen avlyssnar hans telefon. Vad polismannen inte visste var att även den kontantkortstelefon han ringde till var avlyssnad eftersom numret dykt upp i Polisens spaningsarbete – och uppgiftslämnandet blev därför en polissak, med en inspelning av samtalet som bevisning.

”Balansgång”

63-åringen har i tingsrätten gjort gällande att hans ”tunga slant”, att uppgiften lämnats av oaktsamhet och att det brott mot tystnadsplikt som han eventuellt gjort sig skyldig till är att bedöma som ringa. Polismannen har också mer allmänt förklarat att källdrivning är en ”balansgång” där man måste ”sköta det på ett snyggt sätt och försöka vara kompis med informatören samtidigt som man ska försöka få fram uppgifter av olika slag”.

Ingen godtagbar anledning

Tingsrätten konstaterar att det ”överhuvudtaget inte har funnits någon godtagbar anledning” för polismannen att avslöja att källan stod under dold övervakning. Han har dessutom efter att ha nämnt den dolda övervakningen försökt förklara vad det innebär – något som gör att han måste anses ha lämnat uppgiften uppsåtligen. Polismannen har felaktigt trott att dold övervakning automatiskt innebär telefonavlyssning – något som gör att han måste ha förstått att han inte hade rätt att lämna ut uppgiften om dold övervakning.

Även om polismannen i samtalet har yttrat att källan skulle ”tat lugnt på den dära telefonen” godtar tingsrätten hans invändning att han inte känt till att källan faktiskt var föremål för avlyssning. Han har därmed inte i denna del röjt en uppgift som han varit skyldig att hemlighålla.

Avslöjandet av den dolda övervakningen gör dock att polismannen har begått ett brott mot tystnadsplikten inte kan bedömas som ringa – och polismannen ska därför dömas till ansvar.

Böter

Tingsrätten bedömer dock att polismannens upplysning har varit ”ett led i hans ansträngningar att ingjuta förtroende hos [källan] för att denna även fortsättningsvis skulle lämna viktig information till honom som kunde användas i brottsbekämpande syfte”. Detta gör att påföljden kan stanna vid böter, och polismannen döms nu till 50 dagsböter på sammanlagt totalt 20 000 kronor.

Polismannen kommer enligt uppgift från Polisens personalansvarsnämnd sannolikt inte att bli av med jobbet även vid fällande dom. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se