Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisman sköt hemlös med två skott – frias helt av tingsrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-09-22 16:50

Polisen kallades till en adress i Gamla Stan på ett inbrottslarm.
När en av patrullerna kom fram såg de hur en person stod på en fönsteravsats, sex meter upp i luften.
I handen hade personen en gardinstång.
När polisen beordrade honom att ”släppa vapnet” lydde inte mannen – och en av poliserna öppnade eld och sköt mannen med två skott.
Polismannen åtalades – men friades i dag av Stockholms tingsrätt.

Det var en tidig morgon för drygt ett år sedan som flera personer larmade polisen om att en man tagit sig in i ett trapphus. När polisen kom till platsen och gick in i porten uppstod tumult och en polisman sköt mot mannen, men missade. Mannen tog sig då ut genom ett fönster och ställde sig på en avsats, sex meter upp i luften. En hätsk stämning uppstod, och enligt polisen blev mannen, som var påverkad av amfetamin, hotfull. I handen hade han en gardinstång.

Träffades av två skott

En av polismännen öppnade eld mot inbrottstjuven mot avsatsen. Han sköt två skott, ett träffade mannen i benet och ett i armen, och till följd av skotten föll mannen handlöst de sex metrarna ner till marken och landade på ett bord på en uteservering.
Mannen fördes till sjukhus med ”allvarliga kroppsskador i underbenet, låret, handleden, samt frakturer på benen, mellanfoten, armbågsbenet och i ryggen.
– Dom säger att jag förmodligen aldrig mer kommer kunna gå normalt på ojämna underlag, och inte kunna springa mer och förmodligen ha smärtor resten av livet, berättar mannen i förhör.

Mannen berättade i förhör att han inte kunde förstå varför de sköt mot honom.
– Varför skjuter de mig när jag står oåtkomlig från alla håll liksom. Jag kan inte komma åt någon, jag kan inte göra någon illa, jag var ju livrädd alltså.

Åtalades för tjänstefel
Här föll mannen ned. Foto: Polisen

Polismannen åtalades i somras för tjänstefel.
Enligt åklagaren förelåg ingen nödvärnssituation, och det var uppenbart oförsvarligt att skjuta mannen.

I dag meddelande Stockholms tingsrätt sin dom – polismannen frikänns helt.

Åsidosatt uppgiften

Tingsrätten skriver i domen att de ”vid en helhetsbedömning anser att det hot som mannen utgjorde där han befann sig ca sex meter ovanför poliserna med ett mindre tillhygge i handen inte utgjorde en sådan tillräckligt konkret och akut situation för att den åtalade polismannen i förebyggande syfte hade rätt att vidta en så drastisk åtgärd som att skjuta mot mannen och därigenom utsätta denne för
mycket allvarliga risker för skador.”
Därmed, konstaterar rätten, har polismannen åsidosatt vad som
gällde för uppgiften.

Men för att han ska kunna fällas till ansvar för tjänstefel krävs det också att åsidosättandet skedde av oaktsamhet. Och en bedömning av detta kräver, skriver rätten, en bedömning om nödvärn förelegat.

”Pressad situation”

Kollegorna, och den åtalade polismannen, har vittnat om det var en ”pressad situation”. Polismannen hade fått veta att skott avlossats inne i huset och
de trodde att de hade att göra med ”en farlig person som var på väg att angripa dem med ett tillhygge i form av ett järnrör”.
I och med detta anser tingsrätten inte att åklagaren har motbevisat att polismannen hade rätt till nödvärn.

Vidare prövar rätten om det våld polismannen använt varit proportionerligt gentemot den ”skada som hotat” och kommer fram till att ”det inte kan anses ha varit uppenbart oförsvarligt av N.N att avlossa de två skotten”.
Inte heller, skriver rätten, anser de ”att det i och för sig grova våldet stått i klar
disproportion till vad som erfordrats för att avvärja den hotande faran.

Därmed anser inte rätten att polismannen kan anses ha handlat oaktsamt – och han frikänns därför helt. En nämndeman var skiljaktig och ville fälla polismannen för tjänstefel.


Dela sidan:
Skriv ut: