Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisman frias – åtalades för att ha sågat ner elva träd

Nyheter
Publicerad: 2022-11-25 11:34
Händelsen fångades på bild. Foto ur förundersökningen.

Tillsammans med sin fru och tre grannar sågade polismannen enligt åklagaren ner elva av kommunens träd i Vaxholm – för att få vackrare utsikt från sina lägenheter.
Kvintetten åtalalades för skadegörelse och egenmäktigt förfarande.
Idag meddelade tingsrätten att samtliga frias från alla åtalspunkter.

De elva träden hade enligt åtalet ett värde på runt 100 000 kronor. Polismannen och de övriga åtalade hade flera gånger bett om lov att ta ner träden, för att få bättre utsikt från sina lägenheter, men nekats av bostadsrättsföreningen, eftersom träden stod på kommunens mark.
Vi som bor i lägenheterna längst bort mot bron har en skogsdunge framför oss som tar bort all
utsikt över den vackra Vaxholmsfjärden,”
 skrev de i ett mejl till bostadsrättsföreningens styrelse.
Det vore underbart att få njuta av den fantastiska utsikten vi vet finns bakom träden!”, skrev de också.

Anonyma tips

Plötsligt en dag i oktober 2020 upptäcktes att ett flertal av träden fällts, och kommunen polisanmälde händelsen – efter att flera anonyma tips om vem som fällt träden kommit in. Enligt kommunens expert har avverkningen ”utgjort stor skada och att avverkningen väsentligt försämrat livsvillkoren för djur och växtarter på fastigheten”.

Enligt utredningen var det just polismannen som varit mest drivande under avverkningen. Själva fällningen av träden fotograferades också av en annan granne. På bildernas ses de åtalade personerna, flera av dem med hjälmar och hörselskydd fälla träden med motorsåg och sedan transportera bort dem med en fyrhjuling med släp.

Åtalades

Polismannen, hans hustru och ytterligare tre grannar åtalades i somras för avverkningen. De nekar alla till brott. Några av dem hävdar att de inte alls deltagit.
Polismannen säger att ”Jag skulle som polis aldrig gå ut och göra sådana gärningar om det inte var tillåtet. Jag var helt övertygad om att de hade fått tillåtelse av kommunen att ta bort döda träd.
Han uppger att han fått den bestämda uppfattningen om att de hade tillstånd, eftersom grannar pratat om det på städdagen veckan innan.
Han säger också att det ”enligt hans uppfattning var det bara tre träd som togs ner”.
– Jag har snart 40 års prickfri tjänst som polis och skulle aldrig finnas i min fantasi att hitta på en sådan grej.

Trodde tillstånd fanns

Under förhöret med polismannen förevisas han flera bilder som tagits av ett vittne under avverkningen, och ombeds berätta vilka det är på bilderna, men han vägrar – eftersom han inte vill att de ska utsättas för samma sak som han.

Idag meddelade Attunda tingsrätt att de fyra frias på alla punkter.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det är styrkt att de elva ”träd” som omfattas av åtalet har sågats
ned vid det aktuella tillfället, den 10 oktober 2020.

Rätten skriver vidare att var och en av de medverkade vid fällningen ska ”bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom eller henne till last”.

Medgärningsmannaskap

Tingsrätten konstaterar att om huvudbrottet är straffbelagt endast som uppsåtligt brott (skadegörelse och egenmäktigt förfarande) förutsätter medverkansansvaret uppsåt. Om huvudbrottet däremot är straffbelagt i oaktsam form (brott mot områdesskydd) kan dömas för oaktsam medverkan.

En medverkande som inte är gärningsman kan dömas antingen för anstiftan eller medhjälp till brott.
Men något sådant ansvar omfattas dock inte av åtalet, skriver rätten.

En förutsättning för att man ska kunna döma flera personer i medgärningsmannaskap är dessutom att det för varje individ kan styrkas att han eller hon faktiskt har deltagit i brottets utförande eller genom
främjande är att anse som medgärningsman.

Tingsrätten menar att det genom den utredning som förebringats i målet är det styrkt att de tilltalade varit på den aktuella platsen under i vart fall delar av den tid då träden sågades ned. Det är också utrett att var och en av de tilltalade på olika sätt har deltagit i arbetet med att ta ned träden och frakta bort det som tagits ned.

Styrkt

Det är enligt rätten styrkt att de tilltalade tillsammans och i samförstånd har sågat ned och därefter transporterat de nio träden.

Men för att de tilltalade ska dömas för skadegörelse krävs att de har haft uppsåt, eller likgiltighetsuppsåt, i förhållande till brottsrekvisiten.

Och rätten kommer fram till att det inte kan anses ställt bortom rimligt tvivel att någon av de tilltalade, ens med tillämpning av ett likgiltighetsuppsåt, har haft tillräckligt uppsåt i förhållande till att de åtgärder som de vidtog – tillsammans med ett 15-tal andra boende i föreningen – inte skulle vara tillåtna. Detta eftersom de, felaktigt, hade uppfattningen att kommunen godkänt avverkningen.
Därför frias kvintetten.


Dela sidan:
Skriv ut: