Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisen prejade sprillans ny Porsche – slipper betala för skadorna

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 12:48
Foto: Pontus Lundahl / TT

En polispatrull prejade en sprillans ny Porsche Panamera av vägen den 20 april 2020. Ägaren av bilen har krävt ersättning för skadorna på bilen. Tingsrätten säger nej.

Den 20 april 2020 prejade en polispatrull, en sprillans ny Porsche Panamera av vägen i anslutning till Järfällavägen i Stockholm. Prejningen gav upphov till skador på bilen. Ägaren vände sig därför till tingsrätten och yrkade att tpolismyndigheten ska betala 46 000 kronor jämte ränta för att ersätta för skadorna. 

Enligt domen har de yttre skadorna på bilen redan ersatts av försäkringsbolaget, men självrisken uppgick till 10 625 kronor. Polismyndigheten har bestritt käromålet.

Efter prejningen av bilen beslutade polisen också om husrannsakan av bilen. Efter genomsökning utan fynd tillkallades en polis med polishund, som också genomsökte bilen men inga fynd gjordes. Föraren medtogs för provtagning avseende på narkotika men analysresultatet var negativt. Samtliga brottsmisstankar mot föraren har sedermera lagts ned. 

Ägarens utsaga

Föraren har uppgett att polisen inte gett några andra tecken för att han skulle stanna innan han plötsligt kände en smäll i bilen då han prejades av vägen.

Förarens mamma som är ägaren till bilen har uppgett i målet att staten har vållat sakskada genom fel eller försummelse då polisen har prejat bilen utan att ha rätt till detta då det inte fanns anledning att anta att föraren hade gjort sig skyldig till brott. Hon menar att våldsanvändningen inte har varit försvarlig. Prejandet av bilen gav, enligt ägaren, skador som försäkringen täckte men hon uppger att även husrannsakan av bilen har orsakat skador. Det rör sig om rispor och repor invändigt i bilen som kostar cirka 33 000 kronor att åtgärda. Dessutom kostar det 2 600 kronor för allergisanering.

Poliserna om händelsen

Polismyndigheten å sin sida menar att det funnits laga grund för såväl beslutet att preja bilen som att genomföra husrannsakan i bilen. Husrannsakan har inte gett upphov till några skador då denna genomfördes på ett försiktigt sätt menar Polismyndigheten.

Poliserna i tjänst har berättat att de hade fått information som gav dem anledning att misstänka föraren för narkotikabrott. I en civil polisbil följde poliserna efter Porschen. När föraren ökat hastigheten direkt efter ett rödljus signalerade polisen med tuta och lysdioder för att få bilen att stanna men istället ökade föraren hastigheten ytterligare till cirka 100 kilometer i timmen på en 50-väg. Misstanken om narkotikabrott förstärktes därmed. Poliserna tog därför beslut att preja Porschen. Skador uppkom på såväl polisbilen som på Porschen.

Ord mot ord

Tingsrätten konstaterar att ord står mot ord. Med anledning till förarens relation till käranden i målet finns det anledning att värdera förarens uppgifter med viss försiktighet, framgår det av domen. Domstolen anser inte att det är sannolikt att polisbilen ska ha prejat Porschen om det var så att föraren körde 50 kilometer i timmen. Domstolen anser dessutom att det är ”svårt att föreställa sig” att polismannen skulle tala osanning under ed om att stopptecken användes på det sätt som han har beskrivit. 

Vidare uppger domstolen att det framstår som uteslutet att Porsche-föraren inte skulle ha lagt märke till några av ljud- eller ljussignalerna. 

”Annat är därmed inte visat än att polisen vid tillfället hade skäl att anta att någon som färdades i bilen gjort sig skyldig till brott. Det är inte heller visat att andra medel än prejning var tillräckliga för att stoppa bilen eller att åtgärden att preja bilen inte var försvarlig”, skriver domstolen.

Skadorna efter husrannsakan

När det gäller skadorna efter husrannsakan har ägaren visat upp en offert från Porsche. På denna framgår endast kostnaden för att byta ut vissa delar i bilen, inte på vilket sätt dessa var skadade. Att föraren och andra kände allergisymptom efter husrannsakan är inte tillräcklig bevisning för att ägaren ska få ersättning för saneringskostnaderna.

Porsche-ägaren får slutligen betala Polismyndighetens rättegångskostnader om 25 650 kronor eftersom hon inte kunnat bevisa att det funnits några skador invändigt i bilen men också för att det inte är visat att andra medel än prejning var tillräckliga för att stoppa bilen eller att åtgärden att preja bilen inte var försvarlig.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
porsche-prejad

Dela sidan:
Skriv ut: