Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisen ljög för åklagare om informatörs inblandning

Nyheter
Publicerad: 2021-01-13 09:39
Foto: Björn Larsson Ask/TT

Polisen berättade inte för åklagaren att man fått tips om en narkotikagömma genom en informatör.
Istället sa man att tipset kommit från en anonym tipsare som sett misstänkt beteende i en grusgrop.
Nu kritiseras en polischef för sin underlåtenhet att meddela åklagaren om informatörens inblandning och därmed äventyrat de misstänktas rätt till en rättvis rättegång.

I juli 2017 fick Polisen kännedom om en narkotikagömma i en grusgrop och informerade åklagaren om att detta skett efter ett anonymt tips som inkommit den 30 juli. Spaning mot platsen inleddes omgående och Polisen kunde snart gripa två personer misstänkta för narkotikabrott på den aktuella platsen. Ett brott de dömdes för i tingsrätten.

Efter tingsrättens dom fick åklagaren dock kännedom om att polisen haft kontakter med en informatör som lämnat upplysningar om narkotikagömman. Detta ledde till att åklagaren kompletterade förundersökningen och underättade de misstänkta personerna om den nya information so framkommit. Informatören och den polis som haft kontakt med denne hördes senare vid hovrättsförhandlingen i målet.

Försökte skydda sin källa genom att inte berätta

I hovrätten uppkom fråga om det förekommit brottsprovokation och i domskälen skrev hovrätten att det framkommit i utredningen att en informatör lämnat uppgifter till Polisen ”som bidrog till att det var möjligt för polisen att ha spaning på narkotikagömman i grusgropen”. Hovrätten konstaterade även att det framkommit uppgifter som tydde på att detta lett till att Polisen ”upprättat en påhittad händelserapport” om hur man fått tipset i form av ett anonymt samtal.

Hovrätten tolkade åtgärden som vidtagen i syfte att skydda Polisens källa, men kom fram till att det inte förekommit någon ansvarsbefriande brottsprovokation i utredningen.

Med anledning av hovrättens uttalande i domen valde JO att, i ett särskilt ärende, utreda kontakterna mellan Polisen och informatören samt huruvida information om dessa kontakter redovisades för åklagaren och de misstänkta.

Polischef kritiseras för sin underlåtenhet

JO kan nu konstatera att Polisen fick uppgifter om narkotikapartiet i grusgropen flera dagar innan det påstådda tipset skulle ha inkommit från den anonyma personen. Enligt JO ”talar det mesta” för att det var informatörens information som låg till grund för inledande av spaningen mot grusgropen – utan att detta informerades till åklagaren, och inte heller senare till de misstänkta.

Justitieombudsmannen konstaterar att Polisen borde ha underrättat åklagaren om sina kontakter med informatören och att underlåtenheten att göra detta ledde till att åklagaren inte kunde fullgöra sina skyldigheter som undersökningsledare, vilket beskrivs som ”allvarligt”. Än allvarligare är dock, enligt JO, att de misstänktas rätt till en rättvis rättegång äventyrades. JO riktar därför kritik mot en polis i chefsbefattning för att åklagaren inte informerades om att en informatör hade lämnat uppgifter i utredningen.

Ingen kritik riktas dock mot åklagarna som varit inblandade i förundersökningen då JO ”inte kan se att det funnits skäl för dem att agera på något annat sätt än de gjort”. JO framhåller tvärtom att den åklagare som kompletterade förundersökningen ”på ett förtjänstfullt sätt botade den brist på insyn för de misstänkta som fanns under förundersökningen och i rättegången i tingsrätten”.


Dela sidan:
Skriv ut: