Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Polisen har all makt att återkalla de godtyckliga fakturorna och bespara sig själv fler scener…”

Debatt
Publicerad: 2013-11-29 08:33

DEBATT – av Thomas Edselius, VD AIK Fotboll AB och Per Hägerö, styrelseordförande AIK Fotboll AB

 

Fakturan från Polisen för bevakningen under Falsterbo Horse Show 2012 kostade enligt polisen egentligen 1,1 miljoner kronor. Nu har domstolen kommit fram till att Polisen måste ha räknat fel, fakturan bör ligga på maximalt 22 080 kronor. Därmed har det för första gången bevisats, svart på vitt, att Polisen har kunnat skicka felaktiga och dåligt underbyggda fakturor till svenska evenemangsarrangörer.

Falsterbo-fallet illustrerar hur illa polisfaktureringen rimmar med våra demokratiska värderingar – och återaktualiserar frågan om att polisnotorna borde återkallas retroaktivt.

Polisens kompromisslöshet i fråga om polisnotorna drabbar oss som arrangörer, men inte desto mindre skadar det Polisen själv, då den undermåliga hanteringen av dessa ärenden urgröper deras förtroende hos allmänheten – och Evenemangssverige i synnerhet.

Varför har inte en enda självkritisk röst hörts från Polisens håll i fråga om polisnotorna? Trots ospecificerade miljonfakturor, och nu när en av dem visar på att man överdrivit kostnaden för en polisinsats med 5 000 procent.

Eftersom Polisen vägrar möta oss arrangörer kring de notor som utfärdats 2011-2013 har vi och många andra arrangörer tvingats initiera segdragna rättsprocesser i ärendena. Det kostar oss (och samhället) tid, pengar och arbete att få rätt.

I tidningsartiklar och Polisens egen tidning har en av de drivande poliserna i frågan, Ola Österling, betonat vikten av att kommunicera med sin motpart, visa ömsesidig respekt, bygga upp ett förtroende- och kunskapskapital samt lyfter fram hur långt man kan nå med samtal, symboler och signaler.

Det rimmar illa med hur Ola Österling i praktiken agerar, t.ex. i samband med att han yttrade sig i Aktuellt och hävdade att vi i idrottsklubbar inte arbetar med säkerhet i samband med våra evenemang.

I forskning kring dialogpolisens arbete lyfts mediala framträdanden fram som en viktig faktor att ta hänsyn till. Ogenomtänkta uttalanden kan till exempel medföra stor skada för den framtida relationen.

Man skiljer i forskningen mellan ”Fredsskapande” respektive ”Krigsskapande” process där fredsskapande process inbegriper fyra delprocesser: nyanserade, organiserade, avväpnande och mångsidig presentation.

Krigsskapande delprocesser inbegriper kategoriserande, kaotiserande, provocerande och ensidig presentation. Vi har svårt att förstå att Ola Österling föreläser i de här frågorna med tanke på att han verkar agera mer enligt krigsskapande delprocesser än fredsskapande delprocesser.

Om det synsättet präglar ledande företrädare är det inte konstigt att Polisen agerar därefter, irrationellt och delvis orättvist, i frågan om tidigare utfärdade polisfakturor till oss och andra arrangörer.

Därför har vi nu en situation där hela Evenemangssverige tvingas processa mot Polismyndigheten i domstol inför öppen ridå samtidigt som allmänhetens förtroende för myndigheten fortsätter att sjunka. Vem tjänar egentligen på det?

Polisen har all makt att återkalla de godtyckliga polisfakturor som utfärdats de senaste åren och därmed bespara sig själva och oss skattebetalare fler scener som blottlägger överdrivna fakturor – samtidigt som man har möjlighet att återupprätta sitt rättvisepatos i frågan.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: