Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisen får JO-kritik efter omhändertagande av NMR-män

Nyheter
Publicerad: 2021-04-08 13:25
Foto Jonas Ekströmer / TT

Polisen kritiseras för ett omhändertagande i samband med en fordonskontroll där föraren av bilen identifierades som NMR-medlem.
Enligt JO hade det räckt att avlägsna personerna från platsen för att avvärja faran som förelåg.

Två personer JO-anmälde polisen och klagade på ett ingripande mot dem. Enligt de två personerna hade de stoppats när de färdades i en bil, kroppsvisiterats, blivit sprejade med OC-spray och sedan belagts med handfängseI – utan att de gjort motstånd.
Sedan placerades de i en cell på polisstationen där de fick sitta i flera timmar.

Polisen har till JO uppgett att den inspektör som genomförde fordonsstoppet kände igen föraren som NMR-medlem och därför tog beslutet att att kroppsvisitera honom och hans passagerare och även genomföra en husrannsakan i bilen. Eftersom personerna i bilen uppträdde aggressivt och inte följde polisernas uppmaningar tvingades man använda OC-sprayen och de båda kom senare att misstänkas för våldsamt motstånd, varför de belades med handfängsel och sattes i en polisbuss.

I anslutning till detta kom ett stort antal andra personer, med kopplingar till männen, och inte heller de följde polisens uppmaningar. Polisen
ansåg att det fanns en risk att de två männen kunde bli föremål för ett
fritagningsförsök och det beslutades att de skulle omhändertas enligt polislagen.

Polisen kritiseras

Justitieombudsmannen konstaterar i sitt beslut att Polisens beslut att omhänderta någon enligt 13 § polislagen ”måste utgå från agerandet hos den person som ska bli föremål för ingripandet”. Att Polisen ville kontrollera andra personers närvaro på platsen kan alltså inte enbart motivera ett sådant omhändertagande.
I detta fall anser dock JO att ”omständigheterna var sådana att det fanns en omedelbar och konkret fara för att de två männen, om de frigavs på platsen, skulle begå en straffbelagd handling eller störa den allmänna ordningen” och det fanns därför grund för ingripandet.

Enligt JO hade det i detta fall dock räckt med att avlägsna personerna från platsen för att avvärja faran och Polisen kritiseras därför för sitt beslut att tillfälligt omhänderta personerna. Myndigheten får också kritik för att man inte höll några förhör med samma personer och sina brister ”i den löpande prövningen av
förutsättningarna för frigivande och för att dokumentationen av omhändertagandena var bristfällig i flera avseenden”.


Dela sidan:
Skriv ut: