Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisen får JO-kritik – bristande dokumentation vid urinprov

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 12:43
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Mannen misstänktes ha använt narkotika.
Så poliserna beslutade att han skulle kroppsbesiktigas genom urinprovstagning.
Provet genomfördes i mannens bostad, och samtidigt genomförde poliserna en husrannsakan.
Agerandet är i sin ordning, menar JO, men kritiserar polisen för brister i dokumentationen.

En man stoppades av polisen, och blev skäligen misstänkt för bruk av narkotika. Patrullen beslutade att mannen skulle kroppsbesiktigas genom urinprovstagning. Och på mannens egen begäran genomfördes provtagningen i mannens bostad.

Mannen anmälde senare polisen till JO och menade att polisen genomförde en husrannsakan i samband med provtagningen.

JO skriver i sitt beslut att de inte ser några formella hinder mot att polisen genomför en kroppsbesiktning i form av en urinprovstagning hos en enskild om den enskilde självmant tar initiativ till det och provtagningen kan göras på ett godtagbart sätt, men anger att detta måste betraktas
som en undantagssituation.

Översiktlig kontroll

Inte heller ser JO något hinder mot att polisen inför provtagningen översiktligt kontrollerar utrymmena i bostaden för att säkra sin trygghet. Enligt JO utgör en sådan kontroll typiskt sett inte en husrannsakan eller ett liknande intrång som enligt regeringsformen kräver stöd i lag.

Däremot understryker JO understryker att det inte får förekomma några andra undersökningsåtgärder i samband med kontrollen.

Enligt JO ger utredningen inte stöd för att polisen genomförde en husrannsakan eller ett liknande intrång. Att provtagningen gjordes i mannens bostad och att poliserna av säkerhetsskäl sökte igenom bostaden ger inte anledning till någon kritik. Det har inte heller kommit fram något i utredningen som tyder på att provtagningen i övrigt inte genomfördes på ett godtagbart sätt.

Dokumentationen har dock varit bristfällig och Polismyndigheten kritiseras för dessa brister.


Dela sidan:
Skriv ut: