Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polis ville ha rabatt på SJ – döms för mutbrott

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 14:31
Montage. Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610

Polismannen försökte förhandla till sig ett årskort på SJ genom att erbjuda sina polisiära tjänster i samband med pendlingen till och från jobbet.
Nu döms han till 30 dagsböter á 460 kronor för tagande av muta.
Polisens personalansvarsnämnd har tidigare gjort bedömningen att mannen kommer att förlora sin anställning vid en fällande dom.

Polismannen veckopendlar till Stockholm med tåg och kontaktade under hösten förra året företrädare för SJ och Transdev för att få rabatterade årskort och ombokningsbara biljetter.

Polismannen har i förhör berättat att han vid några tillfällen ingripit som polis när han åkt tåg, både med SJ och Transdev. Efter att då ha pratat med tågpersonalen fick han en idé. Han ville göra något som var bra både för honom och för SJ respektive Transdev. Hans idé var att när han åkte med tågen skulle han tala om för tågpersonalen att han var polis. Han skulle då kunna gå på tåget, även om det var fullt, utan att ha biljett till just det tåget och sätta sig i restaurangvagnen. 

Han har uppgett att han inte visste att detta var brottsligt.

SJ har avvisat hans idé

Efter att SJ avvisat hans idé tänkte han att ett mindre företag kanske kunde nappa. Han gick därför till Transdevs kontor i Solna. Han pratade där om samma saker som hos SJ – men även Transdev avvisade hans idé.

Stockholms tingsrätt konstaterar nu att det är klarlagt att polismannen haft polisbricka och agerat som polis, det vill säga arbetstagare, vid de båda mötena. Han ingår därmed i den personkrets som kan träffas av mutansvar. 

Tingsrätten konstaterar även att det är bevisat att polismannen ”på ett klart sätt har gett både SJ och Transdev till känna sina anspråk i form av rabatterat årskort, ombokningsbara biljetter och rätt att med biljett avseende annan avgång få åka med tåg som är fullbokade”. 
Att varken SJ eller Transdev ville gå vidare ändrar inte tingsrättens bedömning att polismannen själv menade allvar med sitt förslag. 

Allmänhetens förtroende

Vidare bedömer tingsrätten att det finns en påtaglig risk för att allmänhetens förtroende för polisen skadas om en enskild polis får rabatt på biljetter eller får åka med ett fullsatt tåg mot att denne erbjuder polisiära tjänster. 

”Vid en helhetsbedömning, där tingsrätten även beaktar att det har varit fråga om ett upplägg med återkommande förmåner, anser tingsrätten att förmånerna har varit otillbörliga och att N.Ns handlande går utöver vad som kan anses som enbart olämpligt eller oetiskt”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten konstaterar även att eftersom polismannen ville få förmåner mot att han skulle ingripa i egenskap av polis finns, slutligen, ett klart samband mellan förmånerna och hans anställning. 

”Sammanfattningsvis anser tingsrätten att samtliga objektiva förutsättningar för ansvar för brottet tagande av muta är uppfyllda”. 

Fanns ett uppsåt

Tingsrätten bedömer även att det fanns ett uppsåt från polismannens sida.

”N.N, som arbetat som polis i många år, måste ha insett att det funnit en risk för att hans begäran om rabatt, ombokningsbara biljetter eller att få åka med fullsatta tåg skulle kunna bedömas som en begäran om muta. Den omständigheten att han vid sitt möte på Transdev också nämnde att hans förslag inte fick uppfattas som en muta talar för att han insett denna risk. Tingsrätten anser därför att han haft uppsåt vi båda gärningstillfällena. 

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att N.N ska dömas för tagande av muta vid två tillfällen”. Polismannen döms till 30 dagsböter om 460 kronor. Detta bland annat mot bakgrund av att Polisens personalansvarsnämnd gjort bedömningen att han sannolikt kommer att skiljas från sin anställning vid en fällande dom.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
polisman-muta-sj

Dela sidan:
Skriv ut: