Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polis hade pepparsprej och ammunition hemma – utan tillstånd

Nyheter
Publicerad: 2022-05-11 09:22
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En polisman varnas för att ha förvarat pepparsprej och ett magasin med ammunition i sin privata bostad – utan skriftligt godkännande från sin chef.
Personalansvarsnämnden konstaterar att polismannen, av oaktsamhet, åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Polismannens arbetsgivare vände sig till personalansvarsnämnden och anmälde att fråga har uppkommit om att meddela honom en disciplinpåföljd.

Enligt arbetsgivaren hade polismannen förvarat pepparsprej, ett magasin med ammunition samt en Rakel-enhet i sin egen bostad – utan att hans arbetsgivare gett tillstånd till detta.

Låstes in i privata vapenskåpet

Polismannen har uppgett att han, tillsammans med ett antal kollegor, blev beordrad till annan ort än där han vanligtvis brukar arbeta. Chefen var inte på plats och han frågade därför sina kollegor vad de skulle göra med sina vapen. De svarade då att de skulle bo på hotell och antingen ha vapnen på sig eller gömma delarna på hotellrummet. Till honom sa de att han kunde ta hem utrustningen, vilket han gjorde. Tjänstevapnet lämnade han dock till ett stationsbefäl.

Väl hemma låste han in sin Rakel, pepparsprejen och magasinet i ett vapenskåp som, enligt polismannen, ”har samma säkerhetsklass som vapenkassunen på polisstationen”. Dessutom var bostaden både låst och övervakad med kamera. Han kände till att han behövde ett skriftligt godkännande för att förvara vapnet hemma, men i detta fall rörde det sig om en kommendering – där det inte finns några krav på särskilda beslut.

Varnas för sitt agerande

Personalansvarsnämnden konstaterar nu att mannen, av oaktsamhet, åsidosatt sina skyldigheter i tjänsten vid hanteringen av magasinet och pepparsprejen. När det gäller Rakel-enheten konstaterar nämnden att denna förvarats i ett låst skåp i ett larmat hus, varför polismannen inte kan anse ha brutit mot riktlinjerna vid förvaringen av denna.

Han tilldelas dock en varning för hanteringen av pepparsprejen och magasinet.


Dela sidan:
Skriv ut: